Tieu de Chùm ảnh : Lễ Tốt nghiệp lớp Đào tạo Cao cấp giảng sư

 Những hình ảnh được ghi nhận lại trong buổi lễ Tốt nghiệp lớp Đào tạo Cao cấp giảng sư khóa V diễn ra ngày 03/11/2012 (nhằm ngày 20/9 năm Nhâm Thìn) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh (Chùa Phổ Quang - Tân Bình)

 

Tieu de Chùm ảnh : Lễ Tốt nghiệp lớp Đào tạo Trung cấp giảng sư khóa 5

Những hình ảnh được ghi nhận lại trong buổi lễ Tốt nghiệp lớp Đào tạo Trung cấp giảng sư khóa V diễn ra ngày 03/11/2012 (nhằm ngày 20/9 năm Nhâm Thìn) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh (Chùa Phổ Quang - Tân Bình)

Tieu de Hai lớp Đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
Chiều nay, ngày 19-11-2012, tại giảng đường chùa Hòa Khánh, Hai lớp Đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư khóa 6  đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Tieu de Hai lớp Cao – Trung cấp Giảng sư tưởng niệm HT. Thích Từ Hạnh

 Chiều ngày 26/11/ 2012 (nhằm 13/10/ Nhâm Thìn), tại giảng đường chùa Hòa Khánh – Hai lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư đã trang nghiêm tưởng niệm lễ giỗ Hòa Thượng Thích Từ Hạnh viện chủ Chùa Hòa Khánh.

Tieu de Hình ảnh: Cựu Tăng Ni Giảng Sinh khóa 5 tri ân Thầy Cô

 Vào ngày 19 tháng 11 năm 2012, Cựu Tăng Ni Giảng sinh khóa 5 lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư đã đến thăm tri ân những vị thầy khả kính                                                                                                             

.

Tieu de Lịch ôn tập và thi học kỳ 2 năm thứ 1

 Nhằm giúp cho Tăng ni Giảng sinh khóa VI đạt được kết quả tốt trong kỳ thi học kỳ 2 năm thứ nhất, Ban Tổ chức 2 lớp Đào tạo giảng sư kính thông báo đến Chư Tôn đức Giáo thọ sư, quý vị Giảng viên, và Tăng Ni giảng sinh thời gian ôn thi và thi học kỳ 2 năm thứ nhất như sau:

 

Tieu de THÔNG BÁO: Tuyển sinh Khóa VII – Khóa I (2013 – 2016) GIẢNG SƯ

 Tuyển sinh Khóa VII – Khóa I (2013 – 2016) 2 Lớp Đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư BHPTW GHPGVN 

Tieu de Lớp Cao – Trung cấp Giảng sư khoá 6 thi diễn giảng học kỳ 2 năm thứ I
 

 Đúng 7h30 sáng ngày 21. 1. 2013 (Mùng 10 năm Nhâm Thìn), Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tổ chức đã tổ chức thi diễn giảng học kỳ I năm III cho Tăng ni Giảng sinh 2 Lớp Đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư. Thi diễn giảng lần này sẽ diễn ra từ ngày 21 – 23.01.2012 (Mùng 10 – 12.12. Nhâm Thìn).

Tieu de Chùm ảnh ngày thi đầu tiên kỳ thi Học kỳ 2 năm thứ nhất

 Vào ngày 21 tháng 1 Chùm ảnh ngày thi đầu tiên kỳ thi học kỳ 2 năm thứ nhất 2 lớp đào tạo Cao -  Trung cấp giảng sư

Tieu de Chùm ảnh ngày thi thứ 2 lớp Đạo tạo Cao - Trung cấp Giảng sư khoá 6

 Chùm ảnh ngày thi thứ 2 lớp Đạo tạo Cao - Trung cấp Giảng sư khoá 6

Tieu de Chùm ảnh ngày thi thứ 3 lớp Đạo tạo Cao - Trung cấp Giảng sư khoá 6

 Chùm ảnh ngày thi thuyết giảng ngày thứ  3 hai lớp Đạo tạo Cao - Trung cấp Giảng sư khoá 6

Tieu de Chùm ảnh: Ngày thi viết Hai lớp Đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư

 Sáng ngày 26/01/2013 ( nhằm ngày 15 tháng 12 năm Nhâm Thìn), Ban tổ chức Hai lớp Đào tạo Cao -  Trung cấp giảng sư đã tổ chức thi viết cho Tăng - Ni giảng sinh. Nhân ngày lễ thọ bát Đạo tràng Phật tử chùa Hoà Khánh đẽ tổ chức buổi lễ cúng dường trai tăng.

Tieu de HT. Thích Thanh Hùng và TT. Thích Tấn Đạt đến thăm Hai lớp Cao – Trung cấp Giảng sư nhân ngày thi

 Sáng nay, ngày 28/1/2013 (Nhằm ngày 17/12 năm Nhâm Thìn), nhân ngày thi thứ 3 các môn viết Hai lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng Sư khóa 6, Hòa thượng Thích Thanh Hùng (Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng Pháp TW); TT. Thích Tấn Đạt (Ủy viên thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thử ký Ban Hoằng Pháp TW) đã đến thăm và sách tấn Tăng – Ni giảng sinh làm thật tốt phần thi viết của mình.

Tieu de Ban Tổ Chức Hai lớp Cao - Trung cấp Giảng sư đến thăm lớp nhân ngày đầu năm mới

 Sáng ngày 4/03/2013 (nhằm ngày 23. 01 năm Quý Tỵ), tại giảng đường chùa Hòa Khánh, Chư tôn Đức trong Ban Tổ chức Hai lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư đã đến thăm lớp Cao cấp Giảng sư nhân buổi học đầu tiên của học kỳ 1 năm thứ 2

Tieu de Thông Báo : Thay đổi ngày thi Tuyển sinh Lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư Hàm Thụ

Thông báo đến Tăng, Ni sinh đã nộp hồ sơ theo học lớp Cao cấp Giảng sư Hàm thụ khóa I. Do chưa đủ túc số tuyển sinh, nay Ban tổ chức thông báo đến Tăng, Ni sinh đã nộp hồ sơ, việc thi tuyển sinh sẽ dời lại đến khi nhận hồ sơ đủ túc số sẽ thông báo việc thi tuyển sinh đến Tăng, Ni sinh sau.

Tieu de Thông Báo: Thi viết tuyển sinh khoá VII

 Thông Báo: Thi viết tuyển sinh khóa VII (2012 – 2015) 2 lớp đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư BHPTW GHPGVN

Tieu de Thông Báo: Đề Thi tuyển sinh Môn thi Diễn Giảng khóa VII (2013 – 2016)

 Thông Báo: Đề Thi tuyển sinh Môn thi Diễn Giảng khóa VII (2013 – 2016), Hai Lớp đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư BHPTW GHPGVN

Tieu de Số báo danh kỳ thi tuyển sinh lớp Cao cấp Giảng sư khoá VII

 Số báo danh kỳ thi tuyển sinh lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khoá VII (2013 - 2016) 

Tieu de Số báo danh kỳ thi tuyển sinh lớp Trung cấp Giảng sư khoá VII

  Số báo danh kỳ thi tuyển sinh lớp Đào tạo Trung cấp Giảng sư khoá VII (2013 - 2016) 

Tieu de Khai mạc kỳ thi tuyển Giảng sư khóa VII (2013-2016)

Hôm nay vào lúc 07g30, ngày 20.4.2013, tại Giảng đường lớn chùa Hòa Khánh, chính thức cử hành Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển Giảng sinh Khóa VII (2013-2016), 2 Lớp Đào tạo Cao Trung Cấp Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN.

Tieu de Thông Báo: Thi giảng tuyển sinh khóa VII (2013 – 2016)

Thông Báo: Thi giảng tuyển sinh khóa VII (2013 – 2016) 2 lớp đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư BHPTW GHPGVN

Tieu de Chùm ảnh ngày thi diễn giảng đầu tiên kỳ thi tuyển sinh 2 lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khoá 7

Vào ngày 1/5/ 2013 ( Nhằm ngày 22/3 năm Quý Tỵ), Ban tổ chức đã tổ chức thi diễn giảng kỳ thi tuyển sinh Hai lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khoá 7 (2013 – 2016)

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận lại trong ngày thi đầu tiên.

Tieu de Chùm ảnh ngày thi diễn giảng thứ 2, kỳ thi tuyển sinh 2 lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khoá 7

 Chùm ảnh ngày thi diễn giảng thứ 2, kỳ thi tuyển sinh 2 lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khoá 7

Tieu de Chùm ảnh ngày thi diễn giảng thứ 3, kỳ thi tuyển sinh 2 lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khoá 7

 Vào ngày 3/5/ 2013 ( Nhằm ngày 24/3 năm Quý Tỵ), Ban tổ chức đã tổ chức thi diễn giảng kỳ thi tuyển sinh Hai lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khoá 7 (2013 – 2016) 

Tieu de THÔNG BÁO: V/ v Nghỉ học trong 3 tháng An Cư Kiết Hạ PL. 2557 – DL.2013

Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ban tổ chức Đào tạo kính thông báo thời gian nghỉ học và học lại trong 3 tháng An cư kiết hạ PL.2557 năm 2013 như sau:

Tieu de Danh sách Tăng Ni trúng tuyển Kỳ thi Tuyển sinh lớp Cao cấp Giảng sư Khóa VII

 Danh sách Tăng Ni trúng tuyển Kỳ thi Tuyển sinh Lớp Cao cấp Giảng sư Khóa VII (NK. 2013 - 2016)

Tieu de Danh sách Tăng Ni trúng tuyển Kỳ thi Tuyển sinh lớp Trung cấp Giảng sư Khóa VII

 Danh sách Tăng Ni trúng tuyển Kỳ thi Tuyển sinh lớp Trung cấp Giảng sư Khóa VII

Tieu de Thông báo: V/v nghỉ Lễ Rằm Hạ Ngươn & Lễ 20.11

Ban tổ chức 2 lớp Đào tạo Cao – Trung  cấp Giảng sư BHPTW, Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo thọ sư, quý vị Giảng viên, Tăng ni Giảng sinh hai lớp Cao – Trung cấp Giảng sư Khoá 6 & 7, thời gian nghỉ

Tieu de Lễ tri ân của Tăng Ni sinh các khóa giảng sư

 Sáng nay, 19-11, tại giảng đường lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư (chùa Hòa Khánh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), chư tôn đức trong Ban Tổ chức cũng như Tăng Ni sinh giảng sư 4 lớp của khóa 6, 7 đã tổ chức lễ tri ân đến chư vị giáo thọ sư nhân ngày nhà giáo Việt Nam20-11.

Tieu de Thông Báo: V/v Tuyển sinh 2 Lớp Đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư Khóa VIII (2015 – 2018) của Ban Hoằng Pháp Trung ương

 Thông Báo: V/v Tuyển sinh 2 Lớp Đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư Khóa VIII (2015 – 2018) của Ban Hoằng Pháp Trung ương

» Video
» Thống kê truy cập