Hội cựu tăng ni Ban Hoằng Pháp TW
Cựu Tăng Ni sinh Khóa 3

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP

CAO CẤP GIẢNG SƯ KHÓA III

Niên Khóa 2001 - 2005

 

STT

HỌ TN

PHÁP DANH

1

Nguyễn Văn Nhóm

THÍCH THIỆN AN

2

Lưu Ngọc Chi

TN. DIỆU BẢO

3

Lê Thị Liên

TN. NHƯ BÍCH

4

Phạm Hùng

THÍCH THÁNH BIỆN

5

Huỳnh Công Bình

THÍCH NGUYÊN BÌNH

6

Nguyễn Thị Thu Hương

TN. TÂM BỔN

7

Lê Văn Nhung

THÍCH THIỆN CHÂU

8

Trương Thị Kim Hoàng

TN. TRUNG CHÂU

9

Trương Thị Điều

TN. MINH CHÁNH

10

Chế Hoàng Tùng

THÍCH THIỆN CHƠN

11

Nguyễn Thị Tuyết Lan

TN. LIÊN CHƯƠNG

12

Nguyễn Văn Sáu

THÍCH HUỆ ĐĂNG

13

Nguyễn Văn Dũng

THÍCH GIÁC ĐỘ

14

Trần Thị Quý

TN. HẠNH GIẢI

15

Trang Văn Hoàng

THÍCH ĐỨC HẬU

16

Lê Thị Ngọc Lan

TN. HUỆ HẠNH

17

Nguyễn Lai

THÍCH MINH HẠNH

18

Phạm Xuân Đào

TN. NHƯ HẠNH

19

Phan Thị Phương

TN. NGUYÊN HẢI

20

Lê Bá Phùng

THÍCH GIÁC HIỂN

21

Nguyễn Văn Hoà

THÍCH ĐỒNG HIỀN

22

Phan Thị Mỹ Hanh

TN. HUỆ HIẾU

23

Lai Thị Thuỷ

TN. TRUNG HIẾU

24

Nguyễn Thị Dung

TN. LIÊN HỢP

25

Phan Thiện Tài

THÍCH THIỆN HƯNG

26

Nguyễn Thị Thuận

TN. DIỆU HÒA

27

Trần Thị Hiền

TN. HUỆ HÒA

28

Trần Thị Minh

TN. AN HUỆ

29

Cao Thị Kim Dung

TN. DIỆU HUỆ

30

Lê Thị Thu Hồng

TN. PHƯƠNG HUỆ

31

Nguyễn Thị Ngọc Loan

TN. VẠN HUỆ

32

Thái Văn Dũng

THÍCH THIỆN HÙNG

33

Nguyễn Hữu Tâm

THÍCH GIÁC HY

34

Đỗ Văn Tám

THÍCH THIỆN HỶ

35

Bùi Minh Tuấn

THÍCH VIÊN HỶ

36

Phạm Thị Quốc

TN. HUỆ KHAI

37

Phan Văn Tiến

THÍCH GIÁC KHẢI

38

Diệp Thanh Phương

TN. CHÂU LIÊN

39

Huỳnh Thị Kim Ngân

TN. GIỚI LIÊN

40

Lê Thị Mộng Liên

TN. LIÊN LIÊN

41

Trần Văn Hồng

THÍCH NGUYÊN LIÊN

42

Lâm Thị Hồng

TN. NHƯ LIÊN

43

Nguyễn Kim Thanh

THÍCH ĐỒNG LIÊN

44

Nguyễn Thị Tư

TN. PHỤC LIÊN

45

Trương Thị Bỉ

TN. THỂ LIÊN

46

Phạm Thị Hoàng

TN. THUỶ LIÊN

47

Trần Thị Liên

TN. TRANG LIÊN

48

Nguyễn Văn Minh

THÍCH GIÁC MINH

49

Bùi Ngọc Minh Quang

THÍCH NGUYÊN MINH

50

Lương Thị Bé Tư

TN. NHƯ MINH

51

Huỳnh Công Hoàng

THÍCH TÂM MINH

52

Nguyễn Hữu Gương

THÍCH THÁNH MINH

53

Trần Thành Đại

THÍCH THIỆN ĐẠO

54

Nguyễn Qúy Hào

THÍCH TUỆ ĐẠT

55

Trần Văn Thìn

THÍCH PHƯỚC NGHĨA

56

Đặng Tấn Lộc

THÍCH GIÁC NGUYÊN

57

Trương Thị Liên

TN. GIÁC NGUYÊN

58

Phạm Thị Cẩm Thúy

TN. NHƯ NGUYÊN A

59

Nguyễn Thị Mãnh

TN. NHƯ NGUYÊN B

60

Nguyễn Thị Liễu

TN. NHƯ NGUYÊN C

61

Nguyễn Thị Mật

TN. DIỆU NGUYỆN

62

Lê Văn Quới

THÍCH PHỔ NGUYỆN

63

NguyễnTấn Tài

THÍCH THIỆN NGUYỆN

64

Nguyễn Thị Thu Hà

TN. THÔNG NGUYỆN

65

Nguyễn Thị Thu

TN. HUỆ NGUYỆT

66

Nguyễn Xuân Oánh

THÍCH LỆ NHẬT

67

Trần Thị Nguyệt Nga

TN. DIỆU NHƯ

68

Nguyễn Trùng Dương

THÍCH THÔNG NHƯ

69

Nguyễn Thị Rạng

TN. TUỆ NHƯ

70

Tằng Tôn Nữ Mỹ Nho

TN. TÂM NHỰT

71

Nguyễn Văn Tùng

THÍCH THIỆN NHỰT

72

Hoàng Kim Liên

TN. GIỚI ĐỊNH

73

Trương Thị Hằng

TN. NHƯ ĐỊNH

74

Lê Thị Gái

TN. HẠNH PHÁP

75

Lê Thành Trí

THÍCH TÂM PHÁP

76

Trần Duy Tấn

THÍCH QUẢNG PHÁT

77

Trần Minh Hậu

THÍCH CHÚC PHÚC

78

Nguyễn Thanh Hiệp

THÍCH GIẢI PHƯỚC

79

Phạm Thị Cúc

TN. TỪ PHƯỚC

80

Lưu Mỹ Ngọc

TN. HUỆ PHÚC

81

Nguyễn Văn Hạnh

THÍCH LỆ QUANG

82

Lương Kiến Học

THÍCH MINH QUANG

83

Bùi Văn Đứng

THÍCH TỪ QUANG

84

Nguyễn Thị Minh Hương

TN. TUỆ QUẢNG

85

Vũ Đức Duyên

THÍCH NGUYÊN SANH

86

Nguyễn Tự Tài

THÍCH THIỆN TÀI

87

Nguyễn Thị Anh

TN. NHẬT TÁNH

88

Nguyễn Văn Tình

THÍCH VIÊN TÁNH

89

Huỳnh Đức Đề

THÍCH ĐỒNG TÂM

90

Trần Thị Thu

TN. MINH TÂM

91

Nguyễn Thị Quý

TN. QUẢNG TÂM

92

Lê Ngọc Hùng

THÍCH TỊNH TÂM

93

Lê Văn Đúng

THÍCH THIỆN THẬT

94

Trần Thị Đệ

TN. NGUYỆT THANH

95

Võ Thành Thiện

THÍCH THIỆN THANH

96

Nguyễn Thị Thành

TN. ĐÀM THÀNH

97

Trần Thị Ngọc Anh

TN. NHƯ THÀNH

98

Nguyễn Văn Đạt

THÍCH THIỆN THÀNH

99

Nguyễn Thuần

THÍCH MINH THIỆN

100

Nguyễn Thị Luận

TN. NHƯ THIỆN

101

Lê Văn Hơn

THÍCH LỆ THÔNG

102

Nguyễn Thị Mẫn

TN. NHƯ THÔNG

103

Nguyễn Thành Trung

THÍCH TRÍ THỌ

104

Nguyễn Thị Ut

TN. LIÊN THUẦN

105

Lê Thanh Tròn

THÍCH PHƯỚC TIẾN

106

Phạm Thị Vinh

TN. HẠNH TOÀN

107

La Quốc Hùng

THÍCH CHIẾU TĨNH

108

Nguyễn Thị Đài Trang

TN. NHƯ TỊNH

109

Danh Văn Hạnh

THÍCH MINH TỪ

110

Phạm Thị Kiều Hạnh

TN. NHƯ TRÍ

111

Trần Kim Sự

THÍCH THIỆN TRÍ

112

Lê Văn Huê

THÍCH THIỆN TRÍCH

113

Võ Đình Khôi

THÍCH TÂM TRỤ

114

Phạm Thị Mỹ Thanh

TN. NGUYÊN TÚ

115

Nguyễn Thị Tố Nga

TN. NHƯ VẠN

116

Phan Văn Hiến

THÍCH MINH VIÊN

117

Nguyễn Thị Thương

TN. PHONG VỊ

 


DANH SÁCH TN DỰ THÍNH TỐT NGHIỆP

CAO CẤP GIẢNG SƯ KHÓA III

Niên Khóa 2001 - 2005

STT

HỌ TÊN

PHÁP DANH

1

TN. DIỆU CHÍ
Nguyễn Thị Trinh

 

2

THÍCH ĐỒNG HẠNH
Nguyễn Văn Thể

 

3

THÍCH AN HẢI
Nguyễn Xuân Linh

 

4

THÍCH TRÍ HIẾU
Nguyễn Văn Xứng

 

5

TN. TÂM HƯƠNG
Phạm Huỳnh Hoa

 

6

THÍCH NHỰT HỶ
Đào Văn Thành

 

7

TN. THỦY LIÊN
Lương Thị Huyền

 

8

TN. THÔNG ĐẠT
Đào Thị Thanh Ngọc

 

9

TN. HẠNH NHƯ
Trương Thị Lan

 

10

TN. TÂM ĐỨC
Võ Thị Mười

 

11

TN. CHƠN TÂM
Lê Thị Hiền

 

12

TN. NHƯ THANH
Phạm Thị Thủy

 

13

THÍCH HUỆ THÀNH
Trần Hữu Tài

 

14

TN. LỆ THÀNH
Võ Thị Mến

 

15

THÍCH TÂM THÀNH
Lưu Minh Nhất

 

16

TN. NHƯ THƯỢNG
Nguyễn Thị Dung

 

 

 

Admin

» Video
» Thống kê truy cập