Tin nóng
Danh sách Ban Bảo Trợ

DANH SÁCH

 CHƯ TÔN ĐỨC & PHẬT TỬ BAN BẢO TRỢ CÚNG DƯỜNG

BAN TỔ CHỨC

2 LỚP ĐÀO TẠO CAO - TRUNG CẤP GIẢNG SƯ

 

 

STT

Họ và tên

Pháp danh

Địa chỉ

  Thời gian

Số tiền

1.              

 

N T Giác Hạnh

Trụ trì Chùa Bửu Thành - C T Bến Tre

3 năm

3,000.000đ

2.              

 

NS  Như Tâm

Trụ trì Chùa Bạch Vân - Tp Bến Tre

3 năm

5,000.000đ

3.              

Nguyễn Thị Rảnh

Diệu Nhàn

Định cư nước Mỹ

1 năm

2,000.000đ

4.              

Lý Thị Sai

Hạnh Phương

Định cư tại Úc

1 năm

1,000.000đ

5.              

Hoàng Thị Minh

Nhuận Hỷ Châu

87A – F  Bình Hưng Hòa A- Q B Tân

1 năm

1,000.000đ

6.              

Ng Thị Kim Liên

Diệu Hương

58/26/22- Phan Trung Trinh- F 24- Q B Thạnh

1 năm

1,000000đ

7.              

Hồ Thị Thanh

Diệu Trước

86/4/ - F16- Q Gò Vấp

1 năm

1,000.000đ

8.              

Huỳnh Thị Kim Cúc

Quảng Hương

12/2y - F14 - Quang Trung- Gò Vấp

1 năm

1,000.000đ

9.              

 

Diệu Hoa

PT Ni Viện Vạn Hạnh- Bình Thạnh

1 năm

2,000.000đ

10.         

TrươngThị Kim Oanh

Nguyên Thiền

12AD/16  Bình Dương

1 năm

1,000.000đ

11.         

Phạm Thị Bạch Liên

Nguyên Trang

Định cư nước Mỹ

1 năm

1,000.000đ

12.         

Trương Thị Bạch

Tường Loan

Định cư nước Mỹ

1 năm

1,000.000đ

13.         

Nguyễn Văn Giàu

Thích Thiện Giác

T S Lớp Cao Cấp Gảng Sư khóa VI

2 tháng

400.000đ

 

Ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

14.         

Phạm Lộc

T Thiện Chấn

T S Lớp Cao Cấp Gảng Sư khóa VI

2 tháng

800.000đ

15.         

 

Hương Thuần

PT Ni Viện Vạn Hạnh- Bình Thạnh

    2 tháng

200.000đ

16.         

 

Hiếu Ngọc

PT Chùa Long Huê -  Gò Vấp

2 tháng

600.000đ

17.         

 

Diệu Nguyện

An Phú Đông Quận 12

2 tháng

500.000đ

18.         

 

Diệ Tâm

Bình Thạnh

2 tháng

50.000đ

19.         

Tống Thị Bích Loan

Nguyên Phượng

28/1/29 Phan Đình Chót – Tân Bình

2 tháng

400.000đ

20.         

Hà Bích Hoa

 

Quận Phú Nhuận Tp Hồ Chí Minh

1 tháng

300.000đ

21.         

Nguyễn Thị Bích Anh

 

Quận Phú Nhuận Tp Hồ Chí Minh

1 tháng

100.000đ

22.         

Tập thể Msyvina

 

Nhân Trạch

1 tháng

400.000đ

23.         

 

Ni sư

Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Quang & Phật tử

1 tháng

700.000đ

24.         

 

Trí Bảo

Bình Thạnh

1 tháng

300.000đ

25.         

Phật tử

ĐĐ Thích Thiện Phước

 

 

500.000đ

 

TỔNG CỘNG:  25,250.000đ (Hai mươi lăm triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẳn)

 

 

THÁNG 12 NĂM 2012

 

STT

Pháp danh

Địa chỉ

Số tiền

01

Ni sư

Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Quang & Phật tử

700.000đ

02

ĐĐ. Thích Trí Châu

Giám Thị lớp Cao Cấp giảng sư

500.000đ

03

ĐĐ. Thích Lệ Mãn

Tăng sinh Trung cấp Giảng sư khoá V

500.000đ

04

ĐĐ. Thích Trí Nhẫn

Tăng sinh Cao cấp giảng sư khoá VI

500.000đ

05

Phạm Lộc

T Thiện Chấn

T S LCCGS khóa VI

400.000đ

06

Hà Bích Hoa

Q Phú Nhuận Tp H C M

100.000đ

07

Nguyễn Thị Bích Anh

Q Phú Nhuận Tp H C M

100.000đ

08

T thể May syvina

Nhơn Trạch

400.000đ

09

Hiếu Ngọc

PT C L Huê -  Gò Vấp

300.000đ

10

Diệu Nguyện

An Phú Đông Quận 12

250.000đ

11

Trí Bảo

Bình Thạnh

300.000đ

12

Tống Thị Bích Loan

Nguyên Phượng

 Ph Đình Chót -Tân Bình

300.000đ

13

Đỗ Liên Hoa

Diệu Pháp

 

100.000đ

14

Phùng Nữ

 

100.000đ

15

Ng Thị Huyền

Như Ân

 

100.000đ

16

Trần Thị Thu Hà

Tánh Thiên

 

100.000đ

17

Nguyễn Thị Hương

Ch  Hương Tính

 

100.000đ

18

Đ Hg Mỹ Duyên

Ngọc Phúc

 

100.000đ

19

Nguyễn Văn Thu

Như Đạt

 

100.000đ

20

Trần Thị Hà

Chơn Tâm Bảo

 

100.000đ

21

Trịnh Thu Hương

Minh Hiền

 

500.000đ

22

Hương Thuần

PT N VVạn Hạnh- B T

100.000đ

23

Nguyễn Văn Giàu

Thích Thiện Giác

T S LCCGS khóa VI

200.000đ

 

Tổng cộng: 5,950.000đ (năm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng chẳn)

 

 

 

·       Ghi chú: Nhận đến ngày 24.12.2012

 

admin

» Video
» Thống kê truy cập