Tin tức ban hoằng pháp TW
Thư mời Lễ Tưởng niệm Và Họp Mặt Truyền Thống Ngành Hoằng Pháp

 

THƯ MỜI

  ---- š«› ----

Tham dự Lễ Tưởng niệm

Và Họp Mặt Truyền Thống Ngành Hoằng Pháp

 

Ban Tổ chức trân trọng kính mời:

Chư Tôn đức Ngành Hoằng pháp Trung ương, các Tỉnh thành, Tăng ni các khóa Đào tạo Giảng sư, hoan hỷ quang lâm tham dự lễ Tưởng niệm và Họp mặt Truyền thống theo thời gian và địa điểm như sau:

 Hoan hỷ quang lâm tham dự Lễ tưởng niệm & Họp mặt ngày Truyền thống Ban Hoằng Pháp Trung ương, Tuyên dương công đức.

1.                  Thời gian: Vào lúc 14giờ00 ngày 30/ 01/ 2013 (19/ 12/ Nhâm Thìn).

2.                  Địa điểm: Tại giảng đường chùa Ấn Quang  243 Sư vạn Hạnh – phường 9 – quận 10 – Tp. Hồ Chí Minh.

Vì ý nghĩa quang trọng của khóa lễ, rất mong được sự hiện diện của Chư tôn đức và quý liệt vị tại đạo tràng hành lễ.

Trân trọng

                                                                                               TM. BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN

                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

                                                                                                   TRƯỞNG  BAN HOÀNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

                                                                                                                    TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                  (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                                                               HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO NGHIÊM

 

 

Admin

» Video
» Thống kê truy cập