Tin Tức Phật Sự
Hoa Kỳ: Đàn tràng Dược sư Mạn đà la tại chùa Thiên Trúc

 Nhằm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, các gia đình được an vui, hạnh phúc trong dịp đầu xuân Quý Tỵ - 2013; đồng thời thắp một nén hương lòng, dâng lời cầu siêu cho những thân nhân quá vãng, Đàn tràng Dược Sư Thất Châu Mạn Đà La và Đàn Chẩn tế Âm linh cô hồn vừa được chùa Thiên Trúc tổ chức vào các ngày 22, 23 và 24 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 13, 14 và 15 tháng Giêng năm Quý Tỵ) tại Hội trường Yerba Buena High School, thành phố San Jose, tiểu bang California.

 Đàn tràng được thiết kế bảy tầng bảo tháp với 49 tượng đức Phật Dược Sư, 49 ngọn nến lung linh.

Đàn tràng được sự Chứng minh của Hòa thượng Thích Thông Hải. Bảy vị kinh sư gia trì là : Thích Thiện Long (Sám chủ), Thích Phước Định, Thích Minh Nguyện, Thích Chánh Định, Thích Nhật Châu, Thích Pháp Uyển và Thích Nhật Thiện; bốn vị pháp sư là : Thích Thông Hải, Thích Nhật Châu, Thích Pháp Uyển và Thích Thiện Long.

Chương trình đàn tràng trong ba ngày gồm các lễ : Khai kinh, bảy lần Đăng đàn Dược Sư (tuyên sớ cầu an, cầu siêu), lễ quá đường, lễ Trai Tăng, thuyết pháp (HT. Thích Thông Hải, TT. Thích Pháp Uyển và TT. Thích Thiện Long), đăng đàn Chẩn tế Âm linh cô hồn và chương trình văn nghệ phục vụ của nhóm Tuệ Đăng.

Hàng trăm quý đồng hương, Phật tử tại thành phố San Jose và nhiều thành phố miền Bắc California đã về tham dự Đàn tràng được tổ chức trọng thể, trang nghiêm trong ba ngày qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Tường

» Video
» Thống kê truy cập