Tin Tức Phật Sự
Nhiếp Chính Vương Gyalawa Dokhampa sang thăm Việt Nam

 Ngài sẽ thăm Đại lão Hòa thượng tại Giáo Hội Phật giáo Việt Nam. Những ngày sau sẽ làm lễ cầu Quốc thái dân an và ban gia trì Quán đảnh tập tu trong cộng đồng tại các chùa ở tình Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh... với các nội dung mang tính đặc biệt tây Thù bản sắc văn hóa Phật giáo Tây Tạng như vũ điệu Kim Cương Thừa triệu thỉnh tứ đại kim Cương pháp Mahakala và các bản tôn Dakini hộ Pháp, vũ điệu Phật Trí Kim Cương chứng đạo ca...

Ngọc Trâm

» Video
» Thống kê truy cập