Tin Tức Phật Sự
Cung nghinh xá lợi HT Thích Từ Nhơn về Việt Nam Quốc Tự

 Xá lợi được đưa từ Bình Hưng Hòa về Việt Nam Quốc Tự gồm có Hòa Thượng Thích Thiện Tánh và Thị Giả Trưởng Tử Thích Giác Minh. Sau khi làm lễ tác bạch và sàng lọc xá lợi, vào ngày thất trai tuần xá lợi nhập bảo tháp tại bổn tự.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSG - Tấn Phát

» Video
» Thống kê truy cập