Tin tức ban hoằng pháp TW
Lịch BHPTW thăm Trường hạ 2013

 ĐOÀN 1

LỊCH THĂM, THUYẾT GIẢNG, CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ  5 TỈNH MIỀN TRUNG CỦA ĐOÀN BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị)

Từ ngày 06-07.7.2013 – 29-30.5.Quý Tỵ.

Ngày thư nhất 06.7.2013 (29.5.Quý Tỵ)

Địa điểm thứ 1 TP. Đà Nẵng

-          06h10        : Đoàn khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất.

-          07h 20       : Đoàn đến TP. Đà Nẵng,

-          08h00        : Thăm Trường hạ - chùa Pháp Lâm - TP. Đà Nẵng,

-          19h00        : Tối thuyết pháp cho Phật tử tại Phổ Đà - Đà Nẵng.

-          10h00        : Đoàn khởi hành đi tỉnh Quảng Ngãi.

Địa điểm thứ 2 tỉnh Quảng Ngãi

-          13h00        : Đoàn đến thăm Trường hạ - chùa Pháp Hóa - tỉnh Quảng Ngãi.

-          14h30        : Đoàn khởi hành đi Quảng Nam,

 Địa điểm thứ 3 tỉnh Quảng Nam

 -          16h00        : Thăm Trường hạ chùa Đạo Nguyên - tỉnh Quang Nam,

-          19h00        : Tối thuyết pháp cho Phật tử tại chùa Đạo Nguyên – Quảng Nam.

-          18h00        : Đoàn khởi hành trở lại TP. Đà Nẵng – nghỉ tại Đà Nẵng.

 Ngày thư hai 07.7.2013 (30.5.Quý Tỵ)

Địa điểm thứ 4 tỉnh Quảng Trị

 -          05h00        : Đoàn khởi hành đi Quảng Trị

-          09h00        : Đoàn thăm Trường hạ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang - tỉnh Quảng Trị.

-          11h30        : Đoàn khởi hành đi về Thừa Thiên Huế.

 Địa điểm thứ 5 tỉnh Thừa Thiên Huế

 -          13h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Từ Đàm – tỉnh Thừa Thiên Huế

-          15h00        : Kết thúc chuyến thăm

-          16h00        : Đoàn khởi hành đi TP. Đà Nẵng.

-          20h10        : Đoàn khởi hành đi TP. Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành liên hệ, hoan hỷ hỗ trợ sắp xếp, bố trí giờ giấc phù hợp, giúp cho chương trình đoàn đi được thành tựu viên mãn./.

 BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 ĐOÀN 2 LỊCH THĂM, THUYẾT GIẢNG, CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 5 TỈNH TÂY NGUYÊN CỦA BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN  (Dak-nông, Dak-lak, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng), Từ ngày 15-16.7.2013 – 08-09.6.Quý Tỵ.

 Ngày thứ nhất 15.7.2013 (08.6.Quý Tỵ)

Địa điểm thứ 1: Tỉnh Dak-nông:

 -          12h30        : Đoàn khởi hành từ Văn phòng 2 GHPGVN.

-          06h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Hoa Nghiêm, tỉnh Dak-nông,

-          07h30        : Đoàn tặng quà đến đồng bào khó khăn, già neo đơn.

-          08h30        : Đoàn khởi hành đi Dak-lak,

-          08h30        : BTTXHTW – BTS GHPGVN tỉnh Dak-nông, tặng quà đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa)

 Địa điểm thứ 2: tỉnh Dak-lak

 -    10h00         : Đoàn đến thăm Trường hạ chùa Khải Đoan - tỉnh Dak-lak.

-          11h30        : Đoàn tặng quà đến đồng bào khó khăn, già neo đơn.

-          11h00        : BTTXHTW – BTS GHPGVN tỉnh Dak-lak, tặng quà đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa)

-          11h30        : Đoàn khởi hành đi Gia Lai,

 Địa điểm thứ 3: tỉnh Gia Lai

 -          16h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Bửu Thắng - tỉnh Gia Lai,

-          19h00        : Tối thuyết pháp cho Phật tử tại chùa Bửu Thắng- tỉnh Gia Lai.

-          20h30        : Đoàn nghỉ tại Gia Lai

-          07h30        : BTTXHTW – BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai tặng quà cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa.

-          04h30        : Đoàn khởi hành đi Kon Tum.

 Ngày thứ hai 16.7.2013 (09.6.Quý Tỵ)

Địa điểm thứ 4: tỉnh Kon Tum

 -          06h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Trung Chánh – tỉnh Kon Tum.

-          07h30        : Đoàn khởi hành đi Lâm Đồng.

 Địa điểm thứ 5: tỉnh Lâm Đồng

 -          13h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Linh Sơn – tỉnh Lâm Đồng

-          14h00        : Đoàn tặng quà đến đồng bào khó khăn, người già neo đơn.

-          15h00        : Kết thúc chuyến thăm

-          16h10        : Đoàn khởi hành về TP. Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành liên hệ, hoan hỷ hỗ trợ sắp xếp, bố trí giờ giấc phù hợp, giúp cho chương trình đoàn đi được thành tựu viên mãn./.

 BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

ĐOÀN 3 LỊCH THĂM, THUYẾT GIẢNG, CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 5 TỈNH MIỀN TRUNGCỦA BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN  (Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định) Từ ngày 19-20.7.2013 – 12-13.6.Quý Tỵ.

 Ngày thứ nhất 19.7.2013 (12.6.Quý Tỵ)

Địa điểm thứ 1: Tỉnh Bình Thuận:

 -          02h00        : Đoàn khởi hành từ Văn phòng 2 GHPGVN.

-          06h00        : Đoàn thăm Trường hạ Tùng Lâm Vạn Thiện, tỉnh Bình Thuận,

-          07h30        : Đoàn khởi hành đi Ninh Thuận,

 Địa điểm thứ 2: tỉnh Ninh Thuận

 -    10h30         : Đoàn đến thăm Trường hạ chùa Sùng Ân – tỉnh Ninh Thuận.

-          12h00        : Đoàn khởi hành đi Khánh Hòa,

 Địa điểm thứ 3: tỉnh Khánh Hòa

 -          14h00        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Long Sơn - tỉnh Khánh Hòa,

-          15h30        : Đoàn đi Phú Yên.

 Địa điểm thứ 4: tỉnh Phú Yên

 -          18h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Bảo Tịnh – tỉnh Phú Yên.

-          19h30        : Thuyết pháp cho Phật tử tại chùa Bảo Tịnh, tỉnh Phú Yên.

-          21h00        : Đoàn nghỉ tại Phú Yên

 Ngày thứ hai 20.7.2013 (13.6.Quý Tỵ)

Địa điểm thứ 4: tỉnh Bình Định

 -          06h00        : Đoàn khởi hành đi Bình Định

-          08h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Long Khánh, tỉnh Bình Định

-          10h00        : Kết thúc chuyến thăm

-          11h00        : Đoàn khởi hành về TP. Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành liên hệ, hoan hỷ hỗ trợ sắp xếp, bố trí giờ giấc phù hợp, giúp cho chương trình đoàn đi được thành tựu viên mãn./.

 BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 ĐOÀN 4LỊCH THĂM, THUYẾT GIẢNG, CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ  5 TỈNH MIỀN ĐÔNG CỦA BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN (Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu) Từ ngày 22.7.2013 –15.6.Quý Tỵ.

 Ngày 22.7.2013 (15.6.Quý Tỵ)

Đoàn 1:

Thăm Tỉnh Bình Dương:

 -          05h00        : Đoàn khởi hành từ Văn phòng 2 GHPGVN.

-          06h00        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Hội Khánh, tỉnh Bình Dương,

-          07h30        : Đoàn khởi hành đi Bình Phước,

 Thăm tỉnh Bình Phước:

 -    09h30         : Đoàn đến thăm Trường hạ chùa Thiên Long – tỉnh Bình Phước.

-          12h00        : Đoàn khởi hành đi Tây Ninh,

 Thăm tỉnh Tây Ninh:

 -          14h00        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Phước Thành - tỉnh Tây Ninh,

-          15h30        : Đoàn về TP. Hồ Chí Minh.

 Đoàn 2:

Thăm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

 -          04h00        : Đoàn khởi hành từ Văn phòng 2 GHPGVN.

-          07h00        : Đoàn thăm Trường hạ Đại Tòng Lâm – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

-          08h30        : Đoàn khởi hành đi Đồng Nai.

Thăm tỉnh Đồng Nai:

-          09h30        : Đoàn thăm Trường hạ Long Thiền tỉnh Đồng Nai.

-          12h00        : Đoàn về TP. Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành liên hệ, hoan hỷ hỗ trợ sắp xếp, bố trí giờ giấc phù hợp, giúp cho chương trình đoàn đi được thành tựu viên mãn./.

 BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

ĐOÀN 5 LỊCH THĂM, THUYẾT GIẢNG, CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 6 TỈNH MIỀN TÂY CỦA BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN  (Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An) Từ ngày 29-30.7.2013 – 22-23.6.Quý Tỵ.

 Ngày thứ nhất 29.7.2013 (22.6.Quý Tỵ)

Địa điểm thứ 1: tỉnh Vĩnh Long:

 -          04h00        : Đoàn khởi hành từ Văn phòng 2 GHPGVN.

-          08h00        : Đoàn thăm Trường hạ Thiền viện Sơn Thắng, tỉnh Vĩnh Long,

-          09h30        : Đoàn khởi hành đi An Giang,

 Địa điểm thứ 2: tỉnh An Giang

 -    01h00         : Đoàn đến thăm Trường hạ chùa Kỳ Viên – tỉnh An Giang.

-          02h30        : Đoàn khởi hành đi Kiên Giang,

 Địa điểm thứ 3: tỉnh Kiên Giang

 -          16h30        : Đoàn thăm Trường hạ tỉnh Kiên Giang,

-          19h00        : Thuyết pháp cho Phật tử tại chùa Phật Quang – Kiên Giang

 -          Ngày thứ hai 30.7.2013 (23.6.Quý Tỵ)

Địa điểm thứ 4: tỉnh Đồng Tháp

 -          04h00        : Đoàn khởi hành đi Đồng Tháp

-          07h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Phước Hưng – tỉnh Đồng Tháp.

-          09h00        : Đoàn khởi hành đi Tiền Giang

Địa điểm thứ 5: tỉnh Tiền Giang

 -          10h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Vĩnh Tràng – tỉnh Tiền Giang.

-          12h30        : Đoàn khởi hành đi Long An

 Địa điểm thứ 6: tỉnh Long An

 -          13h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Kim Cang, tỉnh Long An

-          15h00        : Kết thúc chuyến thăm

-          15h00        : Đoàn khởi hành về TP. Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành liên hệ, hoan hỷ hỗ trợ sắp xếp, bố trí giờ giấc phù hợp, giúp cho chương trình đoàn đi được thành tựu viên mãn./.

 BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 ĐOÀN 6 LỊCH THĂM, THUYẾT GIẢNG, CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 7 TỈNH MIỀN TÂY CỦA BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN (Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau)

 Từ ngày 29-30.7.2013 – 22-23.6.Quý Tỵ.

 Ngày thứ nhất 29.7.2013 (22.6.Quý Tỵ) 

Địa điểm thứ 1: Tỉnh Bến Tre:

 -          04h00        : Đoàn khởi hành từ Văn phòng 2 GHPGVN.

-          06h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Viên Minh, tỉnh Bến Tre,

-          08h00        : Đoàn khởi hành đi Trà Vinh,

 Địa điểm thứ 2: tỉnh Trà Vinh

 -    10h30         : Đoàn thăm Trường hạ chùa Phật học Lưỡng Xuyên – tỉnh Trà Vinh.

-          12h00        : Đoàn khởi hành đi TP. Cần Thơ,

 Địa điểm thứ 3: tỉnh Cần Thơ

 -          15h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Linh Sơn – TP. Cần Thơ,

-          19h00        : Thuyết giảng cho Phật tử tại chùa Khánh Quang – TP. Cần Thơ.

-          04h30        : Đoàn đi Hậu Giang.

 Ngày thứ hai 30.7.2013 (23.6.Quý Tỵ)

Địa điểm thứ 4: tỉnh Hậu Giang

 -          06h00        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Bảo Linh, tỉnh Hậu Giang

-          07h00        : Đoàn khởi hành đi Sóc Trăng

 Địa điểm thứ 5: tỉnh Sóc Trăng

 -          08h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Khánh Sơn – tỉnh Sóc Trăng.

-          10h00        : Đoàn đi Bạc Liêu

 Địa điểm thứ 6: tỉnh Bạc Liêu

 -          01h00        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

-          14h00        : Đoàn khởi hành đi Cà Mau.

 Địa điểm thứ 7: tỉnh Cà Mau

 -          15h30        : Đoàn thăm Trường hạ chùa Quan Âm, tỉnh Cà Mau

-          17h30        : Đoàn khởi hành về TP. Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành liên hệ, hoan hỷ hỗ trợ sắp xếp, bố trí giờ giấc phù hợp, giúp cho chương trình đoàn đi được thành tựu viên mãn./.

 

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BHP TW

» Video
» Thống kê truy cập