Tin tức ban hoằng pháp TW
BHPTW thăm Trường hạ TP. Đà Nẵng

 Đón đoàn tại sân bay có TT. Thích Thiện Toàn, Uỷ viên HĐTS, Uỷ viên TT Ban HPTW, phó BanTrị Sự GHPGVN Tỉnh Đà Nẵng; TT.Thích Từ Nghiêm, Uỷ viên phó Ban Trị Sự- Trưởng Ban HPGHPGVN Tp.Đà Nẵng cùng với chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự và đông đảo chư nam nữ Phật tử tiếp đón. 

Tại buổi lễ chính thức tiếp đoàn, TT.Thích Thiện Toàn đã phát biểu chào mừng đoàn; TT.Thích Thiện Toàn thay mặt Ban Trị sự- Ban Chức sự các Trường Hạ báo cáo, phát biểu đôi nét về quá trình tu tập và An cư của các chư Tôn đức hành giả an cư.

Vào giờ khắc trang nghiêm và thiêng liêng đó HT. Thích Giác Toàn đã có lời đạo từ thăm hỏi, chúc nguyện và nói lên ý nghĩa cần thực hiện của người con Phật trong 3 tháng an cư kiết hạ.

Sau đó đoàn Ban HPTW đã dâng tặng phẩm vật cúng dường đến chư Tôn đức Ban Chức sự Trường Hạ.

Đón đoàn tại sân bay có TT. Thích Thiện Toàn, Uỷ viên HĐTS, Uỷ viên TT Ban HPTW, phó BanTrị Sự GHPGVN Tỉnh Đà Nẵng; TT.Thích Từ Nghiêm, Uỷ viên phó Ban Trị Sự- Trưởng Ban HPGHPGVN Tp.Đà Nẵng cùng với chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự và đông đảo chư nam nữ Phật tử tiếp đón. 

Tại buổi lễ chính thức tiếp đoàn, TT.Thích Thiện Toàn đã phát biểu chào mừng đoàn; TT.Thích Thiện Toàn thay mặt Ban Trị sự- Ban Chức sự các Trường Hạ báo cáo, phát biểu đôi nét về quá trình tu tập và An cư của các chư Tôn đức hành giả an cư.

Vào giờ khắc trang nghiêm và thiêng liêng đó HT. Thích Giác Toàn đã có lời đạo từ thăm hỏi, chúc nguyện và nói lên ý nghĩa cần thực hiện của người con Phật trong 3 tháng an cư kiết hạ.

Sau đó đoàn Ban HPTW đã dâng tặng phẩm vật cúng dường đến chư Tôn đức Ban Chức sự Trường Hạ.

 

HT. Thích Giác Toàn ban đạo từ

 


Bài viết: Hòa Thảo, ảnh: Thiện Thật

» Video
» Thống kê truy cập