Tin tức ban hoằng pháp TW
BHPTW thăm Trường hạ Quảng Trị

 HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, CM. BHPTW đã có lời đạo tư đến chư hành giả an cư. Hòa thượng đã nêu lên những mặt mạnh - yếu từ quá khứ, hiện tại và tương lai của Phật giáo tỉnh Quảng Trị. Trong đó, Hòa thượng cũng đã tán thán Tăng ni và Phật tử Phật giáo Quảng Trị trong thời hiện đại. Hòa thượng tin rằng với đà phát triển như hiện nay, nhất định Phật giáo Quảng Trị sẽ phát triển tốt đẹp trong mai sau. 

Kết thúc buổi lễ trong niềm hỷ lạc vô biên giữa phái đoàn và Phật giáo tỉnh nhà.                                                                

Bài viết: Hòa Thảo, ảnh: Thiện Thật

» Video
» Thống kê truy cập