Tin tức ban hoằng pháp TW
PHÁI ĐOÀN BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN VIẾNG THĂM CÁC TỈNH MIỀN TÂY

Sáng ngày 29/7/2013, Phái đoàn Ban Hoằng Pháp Trung ương

(BHP TW ) GHPGVN chính thức khởi hành

 viếng thăm Hạ trường 6 tỉnh miền Tây : Vĩnh Long, An Giang,

Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An

Phái đoàn khởi hành lúc 4h30 sáng tại chùa Hòa Khánh (TP.HCM)

 

Phái đoàn có sự hiện diện Chư Tôn đức:

HT.THÍCH QUANG NHUẬN

UV HĐTS TW GHPGVN

PHÓ TT BHP TW GHPGVN

 

HT.THÍCH TẤN ĐẠT

UVTT  HĐTS TW GHPGVN

PHÓ BAN KIÊM CHÁNH THƯ KÝ BGHP TW GHPGVN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 2 TW

 

HT.THÍCH MINH THIỆN

UV HĐTS TW GHPGVN

PHÓ BHP TW GHPGVN

TRƯỞNG BTS GHPGVN TỈNH LONG AN

 

TT.THÍCH HUỆ THÔNG

UVTT  HĐTS TW GHPGVN

PHÓ BHP TW GHPGVN

TRƯỞNG BTS GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

TT.THÍCH THIỆN TOÀN

UV  HĐTS  GHPGVN

UV  BHP TW GHPGVN

PHÓ BTS GHPGVN TP.ĐÀ NẴNG

 

TT.THÍCH TỪ NGHIÊM

UV HĐTSTWGHPGVN

UVTT BHP TW GHPGVN

PHÓ BTS GHPGVN TỈNH LONG AN

 

TT.THÍCH ĐỒNG NGUYỆN

UVTT BHP TW GHPGVN

 

ĐĐ.THÍCH ĐẠO PHƯỚC

UV HĐTS TW GHPGVN

PHÓ BAN KINH TẾ TÀI CHÁNH TW

UVTT BHP TW GHPGVN

 

ĐĐ.THÍCH THIỆN THẬT

UV BHP TW GHPGVN

 

Hiệp cùng Chư Tôn đức trong BHP TW

cùng Quý Phật tử chùa Hòa Khánh

 

------------------------------------------

HÌNH ẢNH PHÁI ĐOÀN VIỀNG THĂM

 

1/TỈNH VĨNH LONG

 

ĐÚNG 7H SÁNG NGÀY 29/7/2013

PHÁI ĐOÀN CHÍNH THỨC QUANG LÂM

HẠ TRƯỜNG CHÙA PHẬT NGỌC XÁ LỢI

(TP. VĨNH LONG -TỈNH VĨNH LONG) 

 

 

 HT.THÍCH TẤN ĐẠT QUANG LÂM

 

 

 

 

 

 

 

CHƯ TÔN ĐỨC PHÁI ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT.THÍCH NHƯ TƯỚC

UV HĐTS TW GHPGVN

QUYỀN TRƯỞNG BTS GHPGVN TỈNH VĨNH LONG

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

. 

 

ĐĐ.THÍCH THIỆN TÂM BÁO CÁO

TÌNH HÌNH AN CƯ KIẾT HẠ TỈNH VĨNH LONG

 

 

TT.THÍCH HUỆ THÔNG PHÁT BIỂU SÁCH TẤN

TINH THẦN TU HỌC CÁC HÀNH GIẢ AN CƯ

 

 

 

 

HT.THÍCH QUANG NHUẬN

BAN ĐẠO TỪ

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BTS GHPGVN TỈNH VĨNH LONG 

PHÁT BIỂU TRI ÂN PHÁI ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

PHÁI ĐOÀN KẾT THÚC CUỘC VIẾNG THĂM LÚC 8H3O SÁNG CÙNG NGÀY 

 

 

PHÁI ĐOÀN TIẾP TỤC DI CHUYỂN THEO LỘ TRÌNH ĐẾN TỈNH AN GIANG

 

 

 

 

 

 

--------------------------

2/ TỈNH AN GIANG

 

PHÁI ĐOÀN ĐẾN AN GIANG LÚC 1OH30 CÙNG NGÀY

VÀ VIẾNG HẠ TRƯỜNG CHÙA KỲ VIÊN (TỈNH AN GIANG)

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

ĐĐ.THÍCH THIỆN THẬT THÀNH KÍNH GIỚI THIỆU

TÔN ĐỨC PHÁI ĐOÀN  

 

 

HT.THÍCH THIỆN SIÊU 

PHÓ BTS GHPGVN TỈNH AN GIANG

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

 

 

   

 

 

HT.THÍCH QUANG NHUẬN

BAN ĐẠO TỪ

 

 

ĐẠI DIỆN BTS GHPGVN TỈNH AN GIANG

PHÁT BIỂU TRI ÂN

 

  

  

  

 

  

 

  

  

 CUỘC VIẾNG THĂM KẾT THÚC LÚC 12H30 CÙNG NGÀY

VÀ PHÁI ĐOÀN KHỞI HÀNH  ĐẾN TỈNH KIÊN GIANG

 

----------------------

 

3/ TỈNH KIÊN GIANG 

 

ĐÚNG 14 G CÙNG  NGÀY,

PHÁI ĐOÀN QUANG LÂM VIẾNG THĂM

HẠ TRƯỜNG CHÙA GIÁC LÂM ( TÂN HIỆP- KIÊN GIANG)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT.THÍCH HUYỀN THÔNG

UV HĐTS TW GHPGVN

PHÓ THƯỜNG TRỰC BTS GHPGVN TỈNH AN GIANG

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĐ.THÍCH MINH NHẪN

UV HĐTS TW GHPGVN

PHÓ BAN KIÊM CHÁNH THƯ KÝ BTS GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG 

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHẬT SỰ  AN CƯ KIẾT HẠ CỦA CHƯ TÔN ĐỨC

 

 

HT.THÍCH TẤN ĐẠT

PHÁT BIỂU SÁCH TẤN HÀNH GIẢ AN CƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

TT.THÍCH HUỆ THÔNG 

BAN ĐẠO TỪ

 

 

TT.DANH ĐỔNG

PHÓ BTS GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG

PHÁT BIỂU TRI ÂN PHÁI ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

HT.THÍCH HUYỀN THÔNG CUNG TIỂN PHÁI ĐOÀN

( HT.THÍCH HUYỀN THÔNG VÀ ĐĐ.THÍCH ĐẠO PHƯỚC)

 

Cuộc viếng thăm thành tựu viên mãn lúc 17h cùng ngày

Phái đoàn tiếp tục khởi hành thăm tỉnh Đồng Tháp

------------------------

Tin ảnh: Nguyên Phương - Thiện Thông

» Video
» Thống kê truy cập