Tin tức đào tạo giảng sư BHPTW
Danh sách Tăng Ni trúng tuyển Kỳ thi Tuyển sinh lớp Trung cấp Giảng sư Khóa VII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

BTC 2 LỚP ĐÀO TẠO CAO – TRUNG CẤP GS

VĂN PHÒNG

Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, P. 11,

Q. Bình Thạnh, Tp. HCM - ĐT: 0902850595

Web: Banhoangphaptw.com. daotaogiangsu.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

 

 

 

 

DANH SÁCH TĂNG NI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH

LỚP TRUNG CẤP GIẢNG SƯ KHÓA VII

NK (2013 - 2016)

 

STT

Họ lót

Tên

Pháp danh

1.      

Phạm Minh

Lương

Thích Minh Thái

2.      

Trần Văn

Thảo

Thích Tâm Thường

3.      

Nguyễn Đình

Hiếu

Thích Huệ Hiếu

4.      

Nguyễn Khoa Nam

Phong

Thích Minh Cảnh

1.      

Nguyễn Xuân

Hân

Thích Chúc Tín

2.      

Đào Xuân

Anh

Thích Chúc Thịnh

3.      

Nguyễn Tất

Nhân

Thích Minh Long

4.      

Nguyễn Văn

Thi

Thích Minh Phục

5.      

Lê Quang

An

Thích Nguyên Bình

6.      

Lê Văn

Chưởng

Thích Tuệ Ấn

7.      

Phạm Đình

Diệm

Thích Minh Thời

8.      

Nguyễn Văn Thanh

Nhã

Thích Nhuận Hội

9.      

Lê Thanh

Tâm

Thích Huệ Pháp

10.                         

Trần Hoàng

Phúc

Huệ Chơn Tâm

11.                         

Lê Văn

Thích Hạnh Viên

12.                         

Tô Văn Quyến

Quyến

Thích Thiện Thức

13.                         

Nguyễn

Lắm

Thích Thiện Quán

14.                         

Nguyễn Thanh

Bình

Thích Tâm Trực

15.                         

Nguyễn Thanh

Tùng

Thích Tâm Thông

16.                         

Nguyễn Tuấn

Thích Tâm Minh

17.                         

Võ Minh

Luân

Thích Viên Phúc

18.                         

Phạm

Nhị

Thích Trung Thừa

19.                         

Dương Quang

Lập

Thích Hạnh Bổn

20.                         

Nguyễn Văn

Long

Thích Quảng Thiện

21.                         

Nguyễn Văn

Tâm

Thích Tâm Viên

22.                         

Nguyễn Văn

Thích Tâm Hoà

23.                         

Phạm Minh

Triều

Thích Nhuận Phú

24.                         

Nguyễn Hữu

Lợi

Thích Minh Tâm

25.                         

Ngô Út

Em

Thích Tịnh Tín

26.                         

Lê Bá

Hiếu

Thích Như Hải

27.                         

Đào Hoàng

Ân

Thích Thiện Ân

28.                         

Nguyễn Quốc

Thắng

Thích Tâm Lợi

29.                         

Trần Thị Thuý

An

TN. Đoan Nhã

30.                         

Phạm Thị Ngọc

Loan

TN. Nguyên Trâm

31.                         

Lê Thị

Hương

TN. Huệ Chân

32.                         

Nguyễn Thị Mỹ

Trâm

TN. Giới Hạnh

33.                         

Trương Thị Ánh

Thư

TN. Thông Nhật

34.                         

Phan Thị

Hoa

TN. Minh Liên

35.                         

Lê Thị

Thuật

TN. Lệ Nhiên

36.                         

Lê Thị

Hương

TN. Vạn Đăng

37.                         

Nguyễn Thị Thuý

Vi

TN. Quang Tính

38.                         

Nguyễn Thị Thuỳ

Trang

TN. Quảng Minh

39.                         

Đỗ Thị

Quyết

TN. Ngọc Thuỷ

40.                         

Võ Thị

Chinh

TN.  Nguyên Liên

41.                         

Lê Thị Thanh

Thuỷ

TN. Tịnh Viễn

42.                         

Lê Thị Kim

Phương

TN. Tuệ Tĩnh

43.                         

Nguyễn Thị Bích

Chi

TN. Diệu An

44.                         

Bùi Thị Kiều

Mi

TN. Diệu Định

45.                         

Võ Thị Vân

TN. Liên Hiển

46.                         

Nguyễn Thị

Thương

TN. An Lâm

47.                         

Nguyễn Thị Minh

Nguyệt

TN. Lệ Hân

48.                         

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

TN. Diệu Ngộ

49.                         

Nguyễn Thị

Non

TN. Tuệ Nhật

50.                         

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

TN. Diệu Ánh

51.                         

Đào Thị Mỹ

Trâm

TN. Tuệ Thuỷ

52.                         

Trương Linh Bình

Anh

TN. Tâm Nhãn

53.                         

Nguyễn Thị Kim

Luyến

TN. Tịnh Tâm

54.                         

Nguyễn Thị

Hoà

TN. Huệ Nhơn

55.                         

Đặng Thị

Thoa

TN. Nguyên Thiện

56.                         

Nguyễn Thị Minh

Hay

TN. TN Tuệ Lạc

57.                         

Ngô Thị

Mến

TN. Thánh Phước

58.                         

Phan Thị Hạ

Uyên

TN. Tịnh Tuyên

59.                         

Nguyễn Thị Ánh

Hương

TN. Diệu Trí

60.                         

Trần Thị Thu

Thi

TN. Long Thường

61.                         

Nguyễn Thị

Nhung

TN. Nguyên Sâm

62.                         

Nguyễn Thị

Lợi

TN. Liên Tựu

63.                         

Lê Thị Thanh

Xuân

TN. Minh Nguyệt

64.                         

Lê Thị

Điều

TN. Diệu Tâm

65.                         

Trần Thị Châu

Loan

TN. Nhật Ly

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

kiêm TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

Đã ấn ký

 

 

Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM

 

Admin

» Video
» Thống kê truy cập