Tin Tức Phật Sự
Đại giới đàn Quảng Đức ngày 10-9-2013

Sáng nay, 10-9-2013, chư tôn đức giáo phẩm BTS GHPGVN TP.HCM - BTC Đại giới đàn Quảng Đức đã quang lâm các giới trường để thăm và sách tấn giới tử.

>>> Giới tử các Giới trường Bắc tông thi tụng luật

1BToan02.jpg
Tại Giới trường chùa Huê Nghiêm (Q.2), HT.Thích Thiện Tánh sách tấn giới tử

Theo đó, đoàn BTC có: HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC Đại giới đàn; HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Phó ban Thường trực BTC; HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Thông - đồng Phó BTC Đại giới đàn Quảng Đức
; HT.Thích Minh Chơn, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, UV BTC Đại giới đàn; ĐĐ.Thích Thiện Quý, Ban Thư ký Đại giới đàn...

Đến các giới trường, HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Tánh ân cần thăm hỏi, sách tấn các giới tử. Đồng thời, chư tôn Hòa thượng còn có huấn từ, nói về ý nghĩa của việc thọ giới, cũng nhắc nhở giới tử phải luôn giữ thân tâm thanh tịnh để đắc giới.

Quý Hòa thượng cũng gửi gắm mong mỏi các giới tử sau khi thọ giới sẽ tinh tấn tu học, trì giới để phát triển trí tuệ và làm lợi ích cho đạo và đời.

1BToan03.jpg
Quang cảnh buổi thăm viếng giới tử tại Giới trường chùa Huê Nghiêm


1BToan04.jpg
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm Giới trường chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân)

1BToan05.jpg
HT.Thích Trí Quảng quang lâm

1BToan07.jpg
Trang nghiêm cung đón tại Giới trường chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân)

1BToan08.jpg

Chư tôn Hòa thượng trong BTC Đại giới đàn

1BToan09.jpg
Đại diện Ban Điều hành Giới trường chùa Huệ Nghiêm báo cáo về sinh hoạt của giới tử Tỳ-kheo

1BToan10.jpg
HT.Thích Trí Quảng ban huấn từ

1BToan11.jpg
Giới tử Tỳ-kheo nghe huấn từ và phủ phục trước chư tôn đức xin "y giáo phụng hành"


1BToan12.jpg
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm Giới trường chùa Từ Nghiêm (Q.10)

1BToan14.jpg
Tại Giới trường chùa Từ Nghiêm

1BToan16.jpg
HT.Thích Trí Quảng sách tấn giới tử Tỳ-kheo-ni và Sa-di-ni

1BToan17.jpg
Giới tử tại Giới trường chùa Từ Nghiêm lắng nghe huấn từ

1BToan19.jpg
Giới tử Thức-xoa-ma-na tại Giới trường chùa Kim Sơn
phủ phục đảnh lễ chư tôn Hòa thượng viếng thăm

1BToan21.jpg
Chư tôn đức nghe báo cáo về sinh hoạt của giới tử từ Ban Điều hành Giới trường Kim Sơn

11BToan22.JPG
Tại Giới trường tịnh xá Trung Tâm - HT.Thích Trí Quảng sách tấn giới tử Hệ phái Khất sĩ

1BToan23.jpg
Giới tử lắng nghe nghe huấn từ

1BToan24.jpg
HT.Thích Giác Toàn thay mặt Ban Điều
hành Giới trường
tịnh xá Trung Tâm
trình bày công tác tổ chức, sinh hoạt giới tử tại đây

1BToan25.jpg
Chư tôn Hòa thượng, BTC Đại giới đàn chụp hình lưu niệm với giới tử tại tịnh xá Trung Tâm


th Hai Dat01.jpg
Chư tôn đức quang lâm Giới trường tịnh xá Ngọc Phương

th Hai Dat08.jpg
Ni trưởng TN.Ngoạt Liên, thay mặt Ban Điều hành Giới trường Ni
- Hệ phái Khất sĩ báo cáo tình hình sinh hoạt giới tử

th Hai Dat09.jpg

th Hai Dat04.jpg
HT.Thích Tịnh Hạnh sách tấn giới tử tại tịnh xá Ngọc Phương

th Hai Dat02.jpg
Giới tử lắng nghe

th Hai Dat05.jpg
...và phủ phục "y giáo phụng hành"


th Hai Dat10.jpg
Chư tôn đức thăm Giới trường tổ đình Bửu Quang

th Hai Dat11.jpg
ĐĐ.Thích Thiện Minh, Thư ký Ban Điều hành Giới trường báo cáo tình hình sinh hoạt giới tử

th Hai Dat15.jpg
HT.Thích Như Tín, Phó BTC Đại giới đàn ban đạo từ sách tấn giới tử

th Hai Dat18.jpg

th Hai Dat17.jpg

th Hai Dat13.jpg
Các giới tử Hệ phái Nam tông tại Giới trường tổ đình Bửu Quang

Hải Đạt - Bảo Toàn thực hiện

» Video
» Thống kê truy cập