Tin tức đào tạo giảng sư BHPTW
Thông báo: V/v nghỉ Lễ Rằm Hạ Ngươn & Lễ 20.11

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

BTC 2 LỚP ĐÀO TẠO CAO – TRUNG CẤP GS

VĂN PHÒNG

Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, P. 11,

Q. Bình Thạnh, Tp. HCM - ĐT: 0902850595

Web: Banhoangphaptw.com. daotaogiangsu.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2013

  

THÔNG BÁO

 

V/v nghỉ Lễ Rằm Hạ Ngươn & Lễ 20.11

Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Ban tổ chức 2 lớp Đào tạo Cao – Trung  cấp Giảng sư BHPTW, Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo thọ sư, quý vị Giảng viên, Tăng ni Giảng sinh hai lớp Cao – Trung cấp Giảng sư Khoá 6 & 7, thời gian nghỉ Lễ như sau:

·      

  Nghỉ Rằm Hạ Ngươn:

 

-Từ ngày 15 - 16.11.2013 (nhằm 13 - 14.10. Quý Tỵ)

 

-Học lại ngày 18.11.2013 (16.10. Quý tỵ)

 

·        Nghỉ Lễ 20.11

 

-   Ngày 19 - 20.11.2013 (17.18. Quý Tỵ)

-   Học lại ngày 21.11.2013(19.10. Quý Tỵ)

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

Như trên

 

 

 

 

 

Lưu: VP

 

 

 

TM. BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN

BTC 2 lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư

Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự

Phó Trưởng ban Thường trực BHPTW

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức

 

 


Thượng tọa THÍCH TẤN ĐẠT

 

admin

» Video
» Thống kê truy cập