Tin tức đào tạo giảng sư BHPTW
Thông Báo: V/v Tuyển sinh 2 Lớp Đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư Khóa VIII (2015 – 2018) của Ban Hoằng Pháp Trung ương

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

 

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Số:      TB/HP/HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …… năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh 2 Lớp Đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư

Khóa VIII (2015 – 2018) của Ban Hoằng Pháp Trung ương

 

Kính gởi:     BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO, BAN HOẰNG PHÁP

                       CÁC TỈNH - THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

 

 

Thưa Quí Ban,

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Kỳ I Khóa VII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Căn cứ Chương trình hoạt động Phật sự năm 2014 của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

 

Để tiếp tục công việc đào tạo những vị Như lai sứ giả hoằng pháp lợi sinh và tạo cơ hội cho Tăng ni giảng sinh có năng khiếu thuyết giảng phát huy khả năng của mình; Ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp cùng Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tiếp tục chiêu sinh khoá VIII 2 lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư và lớp Đào tạo từ xa Cao cấp Giảng sư khóa I.

1.      Thời gian đào tạo: 03 năm (2015 – 2018)

2.      Địa điểm: Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

3.      Cấp đào tạo:

a. Lớp Cao cấp Giảng sư:

Tăng ni tốt nghiệp các lớp Cao đẳng Phật học, Học viện Phật giáo, Tăng ni giảng sinh tốt nghiệp Trung cấp Giảng sư các khoá.

- Tuổi đời từ 25 đến 35.

- Tuổi đạo từ 5 hạ trở lên

b.  Lớp Trung cấp Giảng sư:

Tăng ni sinh tốt nghiệp Trung cấp Phật học, Tăng ni giảng sinh xuất sắc trong các Hội thi Diễn giảng tại các khóa An cư kiết hạ.

- Tuổi đời từ 20 đến 30.

- Đã thọ giới Tỳ kheo

c. Lớp đào tạo Hàm thụ Cao cấp Giảng sư (tiếp tục phát hồ sơ)

- Tuổi đời từ 36 đến 45 tuổi đời.

- Tuổi đạo từ 10 hạ trở lên.

 (Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban tổ chức không nhận các đối tượng ngoài qui định).

4.      Ngoại hình: Ban tổ chức chỉ nhận Tăng ni có phải sức khoẻ bình thường và không bị bất cứ khuyết tật nào.

5.   Thời gian phát & nhận hồ sơ:

·   Phát hồ sơ: Ngày 25.8.2014 (01.8. Giáp Ngọ)

·   Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày  30.11.2014 (9.10. Giáp Ngọ)

(Buổi sáng từ 8g00 đến 10giờ00, buổi chiều 14giờ đến 16giờ00, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần).

·   Thời gian nhận phiếu Báo danh thi: 8 – 13.12.2014 (17 – 22.10. Giáp Ngọ)

·   Địa điểm: Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

(Khi đến nộp hồ sơ, mang theo bản chính các loại giấy tờ để đối chiếu)

6.      Thời gian thi tuyển và đề cương ôn thi:

* Lớp cao cấp khóa VIII

- Thi viết: 28.12.2014 (7.11. Giáp Ngọ) buổi sáng 7giờ30 phút

- Thi diễn giảng: 12 – 17.01.2015 (22 – 27.11. Giáp Ngọ)

* Đề cương ôn thi:

- Môn thi viết: Ôn tập theo các bài giảng trong Phật học phổ thông khóa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- Môn thi diễn giảng: Thuyết giảng 20 phút theo các đề tài sau:

Nhân quả, Sám hối, Vu lan – Báo Hiếu,  Đạo Phật, Tứ nhiếp pháp, Tứ đế, Thập thiện, Nghiệp báo,  Lục độ, Vô thường, Tam vô lậu học, Tam pháp ấn, Lục hòa, Ngũ uẩn, Quán từ bi – Vô ngã, Thập nhị nhân duyên, Thành đạo, Ý Nghĩa Phật Đản, Tứ Ân, Ngũ Đình Tâm Quán, Thập Sử, Thập Triền, Ngũ Cái (Triền cái) và 5 Thiền Chi, Tứ Quả Thinh Văn, Tam Thân Phật, Ngũ Thừa.

* Lớp Trung cấp:

- Thi viết: 28.12.2014 (7.11. Giáp Ngọ) buổi sáng 7giờ30 phút

- Thi diễn giảng: 12 – 17.01.2015 (22 – 27.11. Giáp Ngọ)

* Đề cương ôn thi:

- Môn thi viết: Ôn tập theo các bài giảng trong Phật học phổ thông khóa 1, 2, 3, 4, 5.

- Môn thi diễn giảng: Thuyết giảng 15 phút theo các đề tài sau:

7.      Đạo Phật, Quy Y Tam Bảo, Ngũ giới, Ăn chay niệm Phật, Lễ Phật tụng kinh, Luân hồi, Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ vô lượng tâm, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn & Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, Nhân Quả, Vô Thường, Sám Hối, Nghiệp thiện ác.

8.      Ngày nhập học: 23.3.2015 (4.02. Ất Mùi)

9.      Thời gian học: 3 năm (2015-2018), từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (sáng: 7g00 đến 10h15: chiều: 13h30 đến 16h30)

- Địa điểm: Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

10.  Học phí:  - Ban Tổ chức đài thọ.

                         - Tiền hồ sơ và lệ phí thi là: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

            Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng 2 lớp Đào tạo Cao Trung cấp Giảng sư, Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, phường 11, Q. Bình Thạnh, TP HCM và xem trên trang Web banhoangphaptw.com – daotaogiangsu.com (thinhphap)

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

-  Ban thường trực HĐTS GHPGVN

                             “để kính tường”

- Sở nội vụ - BTG các Tỉnh, Thành

             “để biết và giúp đỡ”

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

kiêm TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

   Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM

 

admin

» Video
» Thống kê truy cập