Tin nóng
Chùm ảnh: Tang lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Gíac Viên

wwwT9 (1).JPG

Đoàn chư tôn đức HĐCM, HĐTS viếng cố Trưởng lão HT. Thích Giác Viên

wwwT9 (2).JPG

HT Thich Thiện Nhơn, HT.Thích Giác Toàn ghi vào sổ tang

wwwT9 (3).JPG

Lẵng hoa của Ban biên tập báo Giác Ngộ kính viếng

wwwT9 (4).JPG

Đại diện Hội thánh Cao Đài kính viếng

wwwT9 (5).JPG

HT Thích Từ Tánh, Phó ban Trị sự Phật giáo TP. Đà Nẵng tuyên đọc Tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Viên.

wwwT9 (6).JPG

HT.Thích Thiện Nguyện, Phó ban Thường trực BTS đọc lời tưởng niệm

wwwT9 (7).JPG

HT Thích Thiện Nhơn tuyên đọc lời tưởng niệm của TƯGH

wwwT9 (8).JPG

Cung nghinh kim quan cố HT.Thích Giác Viên

wwwT9 (9).JPG

wwwT9 (10).JPG

Hàng vạn đồng bào và Phật tử tiễn đưa kim quan đến đài An Phước Viên hỏa táng

wwwT9 (11).JPG

Kim quan tiến vào An Phước Viên

wwwT9 (12).jpg

Cung thỉnh giác linh cố trưởng lão HT.Thích Gíac Viên về an vị tại chùa Pháp Lâm   

Thanh Nam (thực hiện)

» Video
» Thống kê truy cập