Công trình nghiên cứu khoa học Phật giáo

Đinh nguyên Thám hoa Vũ Thạnh và Văn bia chùa Đại Minh.

16/10/2018 22:54
Đình nguyên thám hoa Vũ Thạnh và Văn bia chùa Đại Minh. 
Xem thêm »

Tư tưởng Tịnh độ trong Phật giáo Đại thừa.

16/10/2018 19:20
Tư tưởng Tịnh độ được lưu hành vào thời đại Bồ tát Long Thụ, đại để có thể chia làm ba loại: 1. Tịnh độ Đâu Suất của Bồ tát Di Lặc; 2. Tịnh độ Đông phương Diệu Hỷ của Phật A Súc; 3. Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà.
Xem thêm »