MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY – ĐÀO TẠO LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC

01/10/2019
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY – ĐÀO TẠO
(Dành cho Tăng ni Giảng sinh)
Để có cơ sở cho việc điều chỉnh cách thức tổ chức và phương pháp giảng dạy của giảng viên, Lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc tiến hành thu thập ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cũng như công tác văn phòng. Chư tăng ni vui lòng đóng góp ý kiến qua việc điền đầy đủ các nội dung yêu cầu và đánh dấu cộng (+) vào ô của phương án trả lời phù hợp trong phiếu đánh giá. Ý kiến của quý vị là cơ sở quan trọng để các giảng viên điều chỉnh cách thức tổ chức và phương pháp giảng dạy, phương pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu người học. Chúng tôi đảm bảo tất cả thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật, ý kiến đóng góp của chư Tăng ni giảng sinh chỉ được dùng với mục đích điều chỉnh hoạt động giảng dạy, đào tạo, ngoài ra không có mục đích gì khác.
I. THÔNG TIN VỀ BẢN THÂN 
1. Giới tính:                                    Nam                          Nữ
II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
A: Hoàn toàn đồng ý        B: Đồng ý        C: Tương đối đồng ý      D: Không đồng ý      E: Không có ý kiến
   • Tôi học lớp giảng sư này, về để:
○ Giảng cho các Phật tử ở chùa ○Giảng cho các đạo tràng, các chùa ○Học cho vui ○Tôi học chỉ để biết
 
  • Hiện nay tôi đang là giáo viên dạy học tại:
○Học viện Phật giáo ○Trung cấp Phật giáo ○Trường hạ ○Công ty, doanh nghiệp. 

Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00798170

Hôm nay: 702

Ngày hôm qua: 682

Tháng này: 9054

Tháng trước: 11145

Tất cả: 798170


Đang Online: 3
IP: 44.221.73.157
Unknown 0.0