Video: Pháp âm Phật pháp

Ái ngữ trong đời sống con người - Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ

21/10/2018 22:23
Ái ngữ trong đời sống con người - Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ. 
Xem thêm »

Ái ngữ trong đời sống con người - Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ.

21/10/2018 22:20

Ái ngữ với đời sống con người - Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ

 
Xem thêm »

Phim tài liệu Chùa Vạn Phúc, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

19/10/2018 15:06
Phim tài liệu Chùa Vạn Phúc, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 
Xem thêm »

Ý nghĩa Pháp môn niệm Phật - Thượng toạ Thích Hạnh Bình.

19/10/2018 14:08
ý nghĩa pháp môn niệm Phật - thượng tọa Thích Hạnh Bình
Xem thêm »

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Tín ngưỡng dân tộc.

18/10/2018 14:34
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Tín ngưỡng dân tộc. 
Xem thêm »

VIDEO Lễ khai mạc khai giảng Lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc

16/10/2018 19:16

VIDEO Lễ khai mạc khai giảng Lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc

Xem thêm »