Sách pdf kinh sách Hán cổ

佛說阿彌陀經要解 PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI (bản mộc bản khắc 1932)

04/10/2018 20:45
Nam Mô A Di Đà Phật!
 
Đại sư Ngẫu Ích Trí Húc viết quyển Yếu Giải để giảng giải những nghĩa lý quan trọng trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, nhằm chỉ bày giáo hoá cho người đương thời và hậu thế phát khởi lòng tin sâu sắc lời Phật dạy một pháp tu mau chóng vượt thoát luân hồi sinh tử, lợi lạc vô cùng. Ngài viết chỉ vẻn vẹn trong 9 ngày, từ ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi (1647) đến ngày mồng 5 tháng 10 hoàn thành, với văn chương xuất thần, nghĩa lý viên dung, nếu không phải là bậc thánh hiền sao có thể đảm đương!
 
Bản in này từ mộc bản trong bộ Tịnh Độ Thập Yếu khắc năm Dân Quốc nhị thập nhất niên (1932) tại xứ khắc kinh Kim Lăng, nội dung giống bản khắc năm Quang Tự nhị thập niên (1894). Đây là bản khắc rất công phu, người thợ phải dùng đục khắc tỉ mỉ từng nét chữ ngược trên 53 tấm gỗ mới có được bản in này. Thật sự là bộ sách vô cùng quý giá từ nội dung đến hình thức.
Xem thêm »