MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC SAU MỖI MÔN HỌC LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC

01/10/2019
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC SAU MỖI MÔN HỌC
(Dành cho Tăng ni Giảng sinh)
Để có cơ sở cho việc điều chỉnh cách thức tổ chức và phương pháp giảng dạy của giảng viên, Lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc tiến hành thu thập ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Chư tăng ni vui lòng đóng góp ý kiến qua việc điền đầy đủ các nội dung yêu cầu và đánh dấu cộng (+) vào ô của phương án trả lời phù hợp trong phiếu đánh giá. Ý kiến của quý vị là cơ sở quan trọng để các giảng viên điều chỉnh cách thức tổ chức và phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu người học. Chúng tôi đảm bảo tất cả thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật, ý kiến đóng góp của chư Tăng ni giảng sinh chỉ được dùng với mục đích điều chỉnh hoạt động giảng dạy, ngoài ra không có mục đích gì khác.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị!
 
Môn học: …………………………………………………….. Năm học: ………………………...              
Lớp: Đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc.
Họ và tên giảng viên (GV): ………………………………………………………………………..
I. THÔNG TIN VỀ BẢN THÂN  
1. Giới tính:                                               Nam                           Nữ
3. Xếp loại học lực trong học kỳ vừa qua (nếu có):    
                 Giỏi        Khá        Trung bình khá        Trung bình        Yếu
4. Tỷ lệ thời gian tham dự lớp học của quý vị đối với môn học này:   
                Xấp xỉ 100%              Tối thiểu 80%          Dưới 80%
5. Đối với môn này, quý vị thuộc diện:  Chính thức                   Dự thính
(Chú ý: Tăng ni Giảng sinh không cần ghi tên của mình trong phiếu này)
 
Hãy đọc kĩ các câu sau và ghi dấu cộng (+) vào phương án trả lời phù hợp với ý kiến của quý vị.
 
II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
 
A: Hoàn toàn đồng ý        B: Đồng ý        C: Tương đối đồng ý      D: Không đồng ý       E: Không có ý kiến
III. THÔNG TIN BỔ SUNG
                1. Cảm nhận chung của quý vị về chất lượng giảng dạy môn này này:
   Rất tốt                    Tốt                           Trung bình              Kém            Rất kém
Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00788470

Hôm nay: 87

Ngày hôm qua: 132

Tháng này: 10499

Tháng trước: 10582

Tất cả: 788470


Đang Online: 65
IP: 3.215.16.238
Unknown 0.0