BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ

01/10/2018
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ
NĂM THỨ NHẤT
TT Môn học TL Giảng sư  
1 Tổng quan  giới luật  Phật giáo 45 HT Thích Minh Thông
TT Thích Tiến Đạt
 
 
2 Tiếng Việt thực hành 75 Đại học quốc gia HN
Đại học giáo dục
 
 
3 Phật học ứng dụng 1 45  
HT Thích Bảo Nghiêm - HT Thích Quang Nhuận
HT Thích Thanh Giác - HT Thích Thái Hòa
HT Thích Bửu Chánh - TT Thích Giác Trí
TT Thích Thanh Ân - TT Thích Giác Dũng
TT Thích Hạnh Bình – TT Thích Viên Trí
 
4 Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ
( Từ nguyên thủy đến phát triển)
45 HT Thích Thái Hòa
TT Thích Minh Thành
TT Thích Chơn Minh
TT Thích Giác Hiệp
TT Thích Lệ Thọ
 
 
5 Phương pháp dạy học hiện đại
 
 
75 Đại học quốc gia HN
Đại học giáo dục
 
 
6 Tâm lý giáo dục  
 
 
 
45 Đại học quốc gia HN
Đại học giáo dục
 
 
7 Các chuyên đề 60 Chư Tôn đức giảng sư  
Tổng cộng = 390 Tiết/1 năm
NĂM THỨ HAI
TT Môn học TL Giảng sư Nội dung
1 Yết ma chỉ nam
 
75 HT Thích Minh Thông
TT Thích Tiến Đạt
 
 
2 Lịch sử Tư tưởng Phật giáo Trung Quốc 60 TT Thích Hạnh Bình
TT Thích Chơn Minh
 
 
3 Phật học ứng dụng 2 60 HT Thích Bảo Nghiêm - HT Thích Quang Nhuận
HT Thích Thanh Giác - HT Thích Thái Hòa
HT Thích Bửu Chánh - TT Thích Giác Trí
TT Thích Thanh Ân - TT Thích Giác Dũng
TT Thích Hạnh Bình – TT Thích Viên Trí
 
4 Phương pháp nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng  Việt Nam và các Tôn giáo trên thế giới
 
75 Đại học quốc gia HN
Đại học giáo dục
Viện Nghiên cứu Tôn giáo
 
 
6 Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Phật giáo
 
45 TT Thích Minh Nhẫn
 
 
 
7 Các chuyên đề 75 Chư Tôn đức Giảng sư
 
 
 
Tổng cộng = 390 tiết/năm
 
 
NĂM THỨ BA
TT Môn học TL Giảng sư Nội dung
1 Phương pháp nghiên cứu Tam Tạng để ứng dụng vào công tác hoằng pháp 45 Chư Tôn Đức giảng sư  
2 Lịch sử  tư tưởng văn hóa phương Đông 60 Đại Học Quốc Gia
Đại học giáo dục
 
 
3 Kỷ  năng giao tiếp
 
75 Đại Học Quốc Gia
Đại học giáo dục
 
4  Lịch sử tư tưởng Phật giáo Việt Nam 60 HT Thích Bảo Nghiêm – HT Thích Thanh Đạt
TT Thích Phước Đạt – TT Thích Chơn Minh
GS Lê Mạnh Thát
 
 
5 Phật học ứng dụng 3 45 HT Thích Bảo Nghiêm - HT Thích Quang Nhuận
HT Thích Thanh Giác - HT Thích Thái Hòa
HT Thích Bửu Chánh - TT Thích Giác Trí
TT Thích Thanh Ân - TT Thích Giác Dũng
TT Thích Hạnh Bình – TT Thích Viên Trí
 TT Thích Thanh Ân
TT Thích Giác Dũng
TT Thích Hạnh Bình
 
6 Hướng dẫn thực hành  các Pháp môn tu tập 45 HT Thích Bảo Nghiêm
TT Thích Thông Phương
TT Thích Bửu Chánh
TT Thích Chân Tính
TT Thích Tiến Đạt
TT Thích Minh Thuận
 
7 Các chuyên đề 60 Chư Tôn Đức giảng sư
 
 
 
Tổng cộng = 390 tiết/năm
 
 
 
Thuyết minh chương trình giảng dạy lớp Giảng sư Hoằng Pháp
  1. Thời gian và thời lượng:  Một tuần học 4 buổi ( buổi sáng) thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 ( Trong đó có 3 buổi thực tập vào buổi chiều theo sự điều phối của văn phòng)
Ngày
01 buổi (sáng từ 7 h 00 -10 h 30)
Tuần
4 buổi
Tháng
16 buổi
Năm
6 tháng
4 tiết/1 buổi 16 tiết/tuần 64 tiết/tháng 384 tiết/năm
  1. Các chuyên đề mở rộng
    -  Tư tưởng các bộ Kinh Phật giáo đại thừa
- Nghiên cứu tìm hiểu Biểu tượng tôn giáo học  ( Khái quát và giải thích ý nghĩa các biểu tượng tôn giáo, giải thích  các vấn đề văn hóa, tôn giáo một cách triệt để và  toàn diện thông qua hệ thống biểu tượng)
 - Danh Tăng thế giới và Việt Nam ( Hành trạng chư vị danh Tăng)
- Phương Đông cổ học  tinh hoa ( Ứng  dụng các môn khoa học cổ: Kinh dịch, nhân tướng học,  các trường phái phong  thủy .vv)
- Giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm Hoằng pháp
   - Kĩ năng phối hợp, tổ chức sự kiện Phật giáo.
   - Kĩ năng mềm trong giao tiếp, xử lý giải quyết tình huống.
   - Kĩ năng hùng biện, thuyết trình, dẫn chương trình lễ hội Phật giáo.
   - Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.
   - Thực hành giảng dạy Phật pháp tại các Đạo tràng.
   - Thực hành tổ chức các Khóa tu mùa hè, các Khóa tu tại vùng sâu, vùng xa.
-
Ngoài ra Ban tổ chức sẽ thỉnh mời chư Tôn thiền đức và các giáo sư, nhà nghiên cứu đến chia sẽ các vấn đề Phật học, kinh nghiệm tu học, kinh nghiệm hoằng pháp và các vấn triết học, lịch sử, tôn giáo, văn hóa tùy theo điều kiện thời gian và nội dung bồi dưỡng.
 
3.  Nội dung Phật pháp yêu cầu Tăng ni sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu, soạn bài và thực tập thuyết giảng theo các chủ đề sau:
Năm thứ nhất
- Đạo Phật,  Tam Quy – Ngũ Giới, Nhân quả nghiệp báo, Luân hồi lục đạo, Đi chùa lễ Phật, Thờ Phật lễ Phật, Bổn phận của người Phật tử tại gia, Ý nghĩa Tụng kinh niệm Phật v.v
 
Năm thứ hai
 
Tứ Diệu Đế, Bát chính đạo,  Thất giác chi,  Ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm  xứ, tứ chính cần, tứ như  ý túc, tứ vô lượng tâm, Tam vô lậu học.
Năm thứ ba
Ý nghĩa Đức Phật Đản sinh  –  Xuất gia - Thành Đạo và nhập Niết Bàn, Vu Lan Báo Hiếu, Tam Minh lục thông, Ngũ uẩn vô ngã, Lục hòa,  Giáo lý duyên khởi, Bồ Tát đạo, Đức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng.
 
                                                                                                                         PHÂN BAN ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ

Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00808356

Hôm nay: 6

Ngày hôm qua: 271

Tháng này: 7340

Tháng trước: 11900

Tất cả: 808356


Đang Online: 74
IP: 3.226.72.194
Unknown 0.0