Bài thực hành về nhà của các thầy Tăng Ni giảng sinh trong hai tháng nghỉ tết.

01/01/2019
 
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC
 
BÀI THỰC HÀNH VỀ NHÀ

 
Hai tháng nghỉ tết ở nhà, quý thầy Tăng Ni giảng sinh hãy thực hành những bài tập dưới đây, và nộp bài cho văn phòng vào ngày 11/03/2019 (tức ngày 06/02/Kỷ Hợi). Quý thầy cũng có thể gửi trực tiếp bài vào gmail: thichchanhthuan@gmail.com

Bài số 1:
          Quý thầy hãy trình bày mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá theo các cấp độ Bloom với chủ đề “Từ bi”, đối tượng là học sinh lớp mẫu giáo theo bảng mẫu dưới  đây.
 

Cấp độ mục tiêu Học sinh Giáo viên Giáo viên.
Mục tiêu Nội dung Đánh giá
Sau bài học, học sinh cần đạt được Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá học sinh.
KIẾN THỨC Biết      
Hiểu      
Phân tích, tổng hợp      
Áp dụng      
Đánh giá      
Sáng tạo      
KỸ NĂNG      
THÁI ĐỘ      
 
Bài số 2:
          Quý thầy hãy trình bày mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá theo các cấp độ Bloom với chủ đề “Từ bi”, đối tượng là học sinh cấp II theo bảng mẫu dưới đây.
 

Cấp độ mục tiêu Học sinh Giáo viên Giáo viên.
Mục tiêu Nội dung Đánh giá
Sau bài học, học sinh cần đạt được Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá học sinh.
KIẾN THỨC Biết      
Hiểu      
Phân tích, tổng hợp      
Áp dụng      
Đánh giá      
Sáng tạo      
KỸ NĂNG      
THÁI ĐỘ      
 
Bài số 3.
          Quý thầy hãy trình bày mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá theo các cấp độ Bloom với chủ đề “Từ bi”, đối tượng là học sinh cấp III theo bảng mẫu dưới đây.
 

Cấp độ mục tiêu Học sinh Giáo viên Giáo viên.
Mục tiêu Nội dung Đánh giá
Sau bài học, học sinh cần đạt được Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá học sinh.
KIẾN THỨC Biết      
Hiểu      
Phân tích, tổng hợp      
Áp dụng      
Đánh giá      
Sáng tạo      
KỸ NĂNG      
THÁI ĐỘ      
 
Bài số 4.
          Quý thầy hãy trình bày mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá theo các cấp độ Bloom với chủ đề “Từ bi”, đối tượng là Tăng Ni sinh lớp sơ cấp Phật giáo theo bảng mẫu dưới đây.
 

Cấp độ mục tiêu Học sinh Giáo viên Giáo viên.
Mục tiêu Nội dung Đánh giá
Sau bài học, học sinh cần đạt được Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá học sinh.
KIẾN THỨC Biết      
Hiểu      
Phân tích, tổng hợp      
Áp dụng      
Đánh giá      
Sáng tạo      
KỸ NĂNG      
THÁI ĐỘ      
NĂNG LỰC      
 
 
 
Bài số 5.
Quý thầy hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Từ bi”; đối tượng là học sinh lớp mẫu giáo.
Bài số 6.
Quý thầy hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Từ bi”; đối tượng là học sinh lớp 4, lớp 5.
Bài số 7.
          Quý thầy hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Từ bi”; đối tượng là học sinh lớp 7, 8, 9.
Bài số 8.
          Quý thầy hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Từ bi”; đối tượng là học sinh cấp III.
Bài số 9.
Quý thầy hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Từ bi”; đối tượng là sinh viên đại học.
Bài số10.
          Quý thầy hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Từ bi”; đối tượng là lớp giáo lý Phật tử (tuổi từ 35 đến 60) 
Bài số 11
          Hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Từ bi”; đối tượng là Tăng Ni sinh lớp sơ cấp Phật giáo.
Bài số 12.
          Quý thầy hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Tam quy Ngũ giới”; đối tượng là học sinh cấp III.
Bài số 13.
          Quý thầy hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Giới thiệu đạo Phật”; đối tượng là học sinh cấp III.
Bài số 14.
          Quý thầy hãy trình bày giáo án(kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Phật đản”; đối tượng là học sinh cấp III.
Bài số 15.
          Quý thầy hãy trình bày giáo án(kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Vu lan”; đối tượng là học sinh cấp III.
Bài số 16.
          Quý thầy hãy trình bày giáo án (kịch bản) bài dạy học với chủ đề “Thập thiện”; đối tượng là học sinh cấp III.
Bài số 17.
          Quý thầy hãy trình bày quy trình bài ban bố đạo từ với chủ đề “Từ bi” trong lễ hội ẩm thực chay, đối tượng là các nhà các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bài số 18.
          Quý thầy hãy quay một đoạn video bằng điện thoại hoặc bằng máy quay một bài dạy học với chủ đề “Từ bi”, hoặc chủ đề tự chọn, thời gian 30 phút, đối tượng tự chọn (Nếu quay bằng điện thoại, máy điện thoại để ngang để quay)
Bài số 19.
         Quý thầy hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa giáo lý Phật giáo nguyên thủy và đại thừa.
Bài số 20.
          Quý thầy hãy vẽ sơ đồ Phật giáo phát triển từ nguyên thủy đến Mật giáo, theo các giai đoạn sau: Phật nhập niết bàn – Phật giáo nguyên thủy – Phật giáo bộ phái – sơ kỳ đại thừa – trung kỳ đại thừa – hậu kỳ đại thừa – mật giáo. Sơ đồ thể hiện được những nội dung, sự kiện chính của các giai đoạn này.
           PHÒNG ĐÀO TẠO
 LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC
 
           
 


Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00808405

Hôm nay: 55

Ngày hôm qua: 271

Tháng này: 7389

Tháng trước: 11900

Tất cả: 808405


Đang Online: 103
IP: 3.226.72.194
Unknown 0.0