Công văn của HĐTS về sinh hoạt tôn giáo bình thường trước diễn biến mới trong phòng, chống đại dịch Covid-19

10/05/2020
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
                Số: 082/CV-HĐTSV/v sinh hoạt tôn giáo                  
bình thường trước diễn biến mới
trong phòng, chống đại dịch Covid-19.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

– Ban, Viện Trung ương;

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phô;

– Chùa, cơ sở tự viện cả nước.

Với sự đoàn kết, đồng lòng chung tay của toàn xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Chính phủ, các Bộ ngành, các địa phương, Việt Nam chúng ta đã cơ bản đẩy lùi và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 không có sự lây lan trong cộng đồng. Chính phủ đã có thông báo số: 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 và Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản số: 304/TGCP-VP ngày 08/5/2020 về việc xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế – xã hội; tập trung các hoạt động phục hồi nền kinh tế; các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các cấp; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện:

  1. Các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường. Căn cứ vào chương trình hoạt động Phật sự năm 2020, xây dựng kế hoạch điều chỉnh thúc đẩy các hoạt động Phật sự một cách hiệu quả trong những tháng cuối năm 2020.
  2. Tiếp tục coi trọng các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-9. Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh như thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay kỹ bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện các biện pháp phun khử khuẩn tại các chùa, cơ sở tự viện khi tổ chức các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người.
  3. Tạm thời chưa thực hiện việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế, các đoàn Phật tử Việt kiều, đặc biệt là các Việt kiều trở về từ các nơi được coi là vùng dịch. Các chùa tại vùng biên giới phải thực hiện thường xuyên việc kiểm tra và khai báo y tế với cơ sở y tế địa phương.
  4. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội. Các chùa, cơ sở tự viện đang quản lý, vận hành các Tuệ Tĩnh đường, các phòng thuốc nam, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế Đông – Tây y, các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp tục hoạt động bình thường. Phối hợp với cơ quan y tế địa phương làm tốt hơn nữa các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.
  5. Tổ chức thực hiện tốt và đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các chùa, cơ sở tự viện là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tăng cường sinh hoạt Phật sự thúc đẩy hoạt động du lịch, góp phần phục hồi kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân.

Rất mong Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước hoan hỷ tiếp tục chung tay cùng toàn xã hội trong công cuộc phục hỏi, phát triển đất nước.

Trân trọng!

Nơi nhận:
-Như trên;
– HTCT, PCT TTr (b/cáo);
– Ban Thường trực HĐTS;
– UBTWMTTQVN;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố;
– Lưu VPI, VP2.
   TM. BAN THƯỜNG TRỰC
     KT. CHỦ TỊCH
    PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

    (đã ký)

        Thượng tọa Thích Đức Thiện 

 

 
Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00808436

Hôm nay: 86

Ngày hôm qua: 271

Tháng này: 7420

Tháng trước: 11900

Tất cả: 808436


Đang Online: 99
IP: 3.226.72.194
Unknown 0.0