Danh sách Ban điều hành lớp Đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc.

16/10/2018
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
 
DANH SÁCH
 BAN ĐIỀU HÀNH LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC
 
STT PHÁP DANH
 
CHỨC VỤ
1 Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ Trưởng ban điều hành
2 Thượng tọa Thích Tâm Hoan Phó ban điều hành
3 Thượng tọa Thích Tâm Thuần Phó ban điều hành
4 Ni trưởng Thích Đàm Thành Phó ban điều hành
5 Đại đức Thích Chúc Tiếp Thư ký - Chánh Văn Phòng
6 Đại đức Thích Trí Thuần Phó chánh văn phòng - phụ trách giáo vụ
7 Đại đức Thích Thanh Hòa Phó chánh văn phòng- phụ trách tổ chức
8 Đại đức Thích Chánh Thuần Phó thư ký - Phó văn phòng
9 Ni sư Thích Đàm Hinh Phó văn phòng - phụ trách hành chính
10 Ni sư Thích Đàm Hiền Ủy viên
11 Ni sư Thích Tịnh Quán Ủy viên
12 Sư thầy Thích Đồng Hòa Thủ quỹ
13 Đại đức Thích Quảng Phú Ủy viên  - Chủ nhiệm phụ trách học Tăng
14 Đại đức Thích Giác Minh Ủy viên - Phó chủ nhiệm
15 Đại đức Thích Viên Định Ủy viên - Phó chủ nhiệm
16 Ni sư Thích Đàm Phương Ủy viên - Chủ nhiệm phụ trách học Ni
17 Sư thầy Thích Viên Tịnh Ủy viên - Phó chủ nhiệm
18 Sư thầy Thích Minh Tâm Ủy viên - Phó chủ nhiệm
 

Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00774030

Hôm nay: 404

Ngày hôm qua: 240

Tháng này: 6641

Tháng trước: 8631

Tất cả: 774030


Đang Online: 90
IP: 3.238.71.155
Unknown 0.0