Diễn văn chào mừng sự kiện ngày Phật giáo Quốc tế của HT Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

11/04/2019
Hôm qua ngày 8/4/2019, tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - chùa Quán Sứ, Hà Nội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đọc diễn văn chào mừng sự kiện ngày Phật giáo Quốc tế.

Toàn bộ nội dung diễn văn như sau: 
 
DIỄN VĂN CHÀO MỪNG SỰ KIỆN NGÀY PHẬT GIÁO QUỐC TẾ (08/4/2019) CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Kính bạch …
 
Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
 
Kính bạch chư Tôn giáo phẩm Lãnh đạo các cấp GHPGVN.
 
Kính thưa …
 
Kính thưa Quý Liệt vị,
 
HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc diễn văn tại chùa Quán Sứ (Hà Nội)
HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc diễn văn tại chùa Quán Sứ (Hà Nội)
 
Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, hòa hợp tràn đầy niềm hỷ lạc, tất cả chúng ta vân tập về Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội - thủ đô vì Hòa bình để mít tinh kỷ niệm và hưởng ứng ngày Phật giáo Quốc tế 08/4 của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên sáng lập.
 
Thay mặt, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính chào mừng chư Tôn giáo phẩm Lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư vị khách quý cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử. Kính chúc chư Tôn giáo phẩm cùng Quý vị khách quý thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý trong ánh hào quang của Đức Phật.
 
Kính thưa Quý Liệt vị,
 
Đạo Phật xuất hiện ở thế gian, có thể nói là khởi đầu từ vườn Lâm Tỳ Ni, xứ Nepal, Ấn Độ Cổ (nay là Brumindai vùng Terai), và bừng sáng tại Bồ đề Đạo tràng, nước Magadhi (Ma Kiệt Đà), nay là Bodhigaya, bang Bihar Ấn Độ, do Bồ tát Sĩ Đạt Ta về sau xuất gia tu hành thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni khai sáng. Ngày nay đã truyền bá khắp 5 châu, mang đậm màu sắc Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền, Kim Cang thừa (hay nói khác đi là Thượng tọa bộ, Đại chúng bộ và Kim Cang thừa).
 
Đến nay hơn 2.600 năm với hơn 500 triệu Tăng tín đồ khắp thế giới, đang hành trì và tryền bá giáo pháp Đức Phật, mang thông điệp "từ bi, trí tuệ và hòa bình" của Đức Phật đến mọi người, mọi giới và các tổ chức, hình thức khác nhau. Nhưng tất cả đều vì mục đích duy nhất làm làm sáng tỏ và phát huy hiệu năng thông điệp của Đức Phật đối với nhân loại và chúng sanh trên hành tinh mà chúng ta đang hiện hữu.
 
Từ ý nghĩa ấy, tại thành phố Tokyo, Nhật Bản, một thành phố của một đất nước yêu chuộng hòa bình trong tinh thần từ bi, hoan hỷ, hòa hợp của người con Phật, mục đích duy nhất mang lại ánh sáng tình thương, lòng quảng đại vị tha qua giáo lý Đạo Phật. Vào ngày 08/4/1998, các nhà Lãnh đạo Phật giáo 23 Quốc gia và vùng lãnh thổ gồm các Truyền thống Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền, Kim Cương thừa, đã cùng ngồi lại bên nhau trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, hành trì và phương thức truyền bá giáo pháp Đạo Phật đã hình thành hơn 2000 năm qua trên hành tinh này.
 
Tin tức Phật giáo mới nhất 3

Các nhà Lãnh đạo Phật giáo thế giới đã thống nhất lập Hội Phật giáo Thế giới Truyền bá Chánh pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên sáng lập do Hòa thượng Thích Minh Châu đại diện.
 
Trải qua 20 năm hoạt động, với 07 kỳ Đại hội. Theo các mục đích, là Trung tâm để các nhà Lãnh đạo Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền, Kim Cang thừa trên thế giới trao đổi quan điểm, kinh nghiệm, đưa ra phương thức hành trì, truyền bá Chính pháp, vượt qua các rào cản về truyền phái, truyền thống Phật giáo, quốc gia, sắc tộc địa phương, địa dư lãnh thổ, châu lục…
 
Từ đó tạo ra một không gian hiểu biết tương kính, tôn trọng, hợp tác giữa các trường phái Phật giáo, để hiệp lực truyền bá Phật pháp, đưa thông điệp từ bi, trí tuệ , hòa bình, cứu khổ độ sanh của Đức Phật đến với nhân loại trên thế giới. Kêu gọi mọi người trên hành tinh này hãy nghiên cứu và hành trì lời Phật dạy, giúp cho xã hội, thế giới chúng sinh ngày càng an vui hạnh phúc trong hòa bình vĩnh cữu và thịnh vượng theo giao lý Đạo Phật. Hội đã hoàn thành các mục đích yêu cầu đã đề ra trong xu thế phát triển của nhân loại và Phật giáo thế giới, đồng thời hồi ứng một cách có căn cơ một số vấn nạn đã đặt ra cho Phật giáo cũng như cho xã hội và thế giới loài người trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.
 
Tin tức Phật giáo mới nhất 4

Trong quá trình hoạt động, dù đạt được nhiều kết quả mong muốn, nhưng trên bình diện lịch sử, tổ chức chưa ấn định, một ngày kỷ niệm mang tính quốc tế của Tổ chức Phật giáo Thế giới đại diện cho hơn 500 triệu Tăng tín đồ.
 
Với những yêu cầu cấp thiết và thống nhất chung, tại Đại hội Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới kỳ VI từ 08 – 14/12/2014 quy tụ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm các nhà Lãnh đạo Phật giáo Thế giới, đại diện cho hơn 500 triệu Tăng Ni, Phật tử thế giới tại Trụ sở của Hội – Chùa Muryojuji, Núi Nam Đầu, Đại Vương điện Phật giáo thành phố Kobe, Nhật Bản đã thông qua Nghị quyết, chọn ngày 08/4 dương lịch hằng năm, làm ngày kỷ niệm Phật giáo Quốc tế 08/4 tại các quốc gia là thành viên của Hội Phật giáo Thế giới Truyền bá Chánh pháp.
 
Tin tức Phật giáo mới nhất 5

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, với tư cách thành viên sáng lập Hội, năm nay là lần thứ 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hưởng ứng và chào mừng ngày Phật giáo Quốc tế 08/4 được tiếp tục diễn ra trong những năm kế tiếp của thế kỷ 21, làm cho ánh sáng chân lý, từ bi, trí tuệ, nhân bản hòa bình, bất bạo động của Đạo Phật sẽ là những tác nhân hữu hiệu cho công cuộc xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh lạc đầy ấp tình người đồng loại như Đức Phật đã huấn thị: “Con người là thù thắng, vì có hai khả năng: Chuyển hóa tâm linh, thành tựu đạo quả giác ngộ; Cải tạo được hoàn cảnh xã hội chung quanh, làm cho thanh bình, an lạc, hạnh phúc như là một Tịnh độ tại nhân gian” (Kinh Anh Lạc), tức là góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi, tai hại khí hậu toàn cầu do Liên Hiệp Quốc phát động và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nỗ lực thực hiện.
 
Với tinh thần và ý nghĩa đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng hòa bình, hạnh phúc, an lạc cho nhân loại trên hành tinh bằng giáo pháp của Đức Phật đã để lại cho chúng sanh hơn 2600 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam sẽ nỗ lực tinh tiến, thực hiện một cách trọn vẹn, tích cực, kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, góp phần xây dựng một thế giới công bằng, dân chủ, văn minh, theo tinh thần giáo lý Đạo Phật, mà Đức Phật đã hiện hữu ở đời, giữa thế gian, hôm nay và mai sau.
 
Như Khế Kinh nói: “Có một đấng phi thường đã xuất hiện ở thế gian. Vì hạnh phúc cho chư Thiên, vì hạnh phúc cho số đông, nên xuất hiện ở đời. Đấy là đấng Như Lai Chánh đẳng Chánh giác” (Kinh Tăng Chi I.A – Phẩm Một Người). Bằng ánh sáng chân lý Đạo Phật, soi rọi cho chúng ta đầy đủ trí tuệ, tình thương và lòng bao dung quảng đại, để cùng nhau kiến tạo thế giới thanh bình an lạc và hạnh phúc của mỗi người chúng ta.
 
Chúng ta kính cẩn tri ân công đức sự hiện hữu của Đức Phật và giáo pháp của Ngài bằng hành động thực hành lời Phật dạy: Từ bi, hòa bình, đoàn kết, hòa hợp và cùng chia sẻ cảm thông, làm lợi lạc chúng sanh trong mọi thời đại như Khế kinh nói: “Vui thay Đức Phật ra đời. Vui thay Giáo pháp được giảng. Vui thay Tăng già hòa hợp. Vui thay Tứ chúng cùng tu” (PC.194).
 
Nhân sự kiện ngày Phật giáo Quốc tế 08/4 lịch sử của nhân loại, kính chúc chư Tôn giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni, Quý vị Khách quý an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý trong ánh hào quang gia hộ của Đức Phật và Đức Phật sẽ mãi mãi trong ta, quanh ta và khắp tất cả mọi nơi.
 
Kính cầu chúc đất nước thanh bình thịnh trị, chúng sanh an lạc, thế giới phú cường, nhân loại càng ngày càng thăng hoa trong cuộc sống theo tinh thần và giáo pháp Đạo Phật đã để lại cho chúng ta qua lịch sử ngày 08/4 bất diệt trong không gian vô cùng, thời gian vô tận.
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00808402

Hôm nay: 52

Ngày hôm qua: 271

Tháng này: 7386

Tháng trước: 11900

Tất cả: 808402


Đang Online: 102
IP: 3.226.72.194
Unknown 0.0