Lịch trực tháng 9 của Văn phòng và Ban chủ nhiệm.

16/10/2018
BAN ĐIỀU HÀNH LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC. \
 
LỊCH TRỰC THÁNG 9/MẬU TUẤT.
 
1. TRỰC LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
 

STT PHÁP DANH NGÀY TRỰC(theo lịch âm)
1 Đại đức Thích Chúc Tiếp 12 ,18,25,22/9
2 Đại đức Thích Trí Thuần 07,08,09,10,27/9
3 Đại đức Thích Thanh Hòa 23,24,21,26/9
4 Đại đức Thích Chánh Thuần 9,21,13,17/9
 
 
2. TRỰC VĂN PHÒNG - CHỦ NHIỆM LỚP.
 

STT PHÁP DANH
 
ĐIỆN THOẠI. NGÀY TRỰC(theo lịch âm)
1 Đại đức Thích Quảng Phú
Sư thầy Thích Minh Tâm
Ni sư Thích Tịnh Quán.
- 0942.172.651
- 0903.488.265
- 0983.968.575
23,24, 25,26,27
2 Đại đức Thích Giác Minh
Ni sư Thích Đàm Phương
Ni sư Thích Đàm Hiền.
- 0385.922.951
- 0164.614.3470
- 
0166.5907667
13, 17,18,21,22
3 Đại đức Thích Viên Định
Sư thầy Thích Viên Tịnh.
Sư thầy Thích Đồng Hòa.
0964.613.713
- 0932.286.338
- 0983.636.173
9,10,11,12,13/9
 
 

  TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH
 
 
 
 
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ.
 
 


Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00788465

Hôm nay: 82

Ngày hôm qua: 132

Tháng này: 10494

Tháng trước: 10582

Tất cả: 788465


Đang Online: 60
IP: 3.215.16.238
Unknown 0.0