Mẫu giáo án theo quy chuẩn của Bộ giáo dục.

04/11/2019

Mẫu giáo án số 1 mới nhất, được tải nhiều nhất hiện nay:

TÊN BÀI: .....................................................................................................

I. Mục tiêu của chủ đề

 

1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Đinh hướng phát triển năng lực

Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. Phương pháp kỹ thuật dạy học

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

III. Chuỗi các hoạt động học

A. Hoạt động khởi động

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

B. Hoạt động hình thành kiến thức

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới

     

Hoạt động 2:

     

Hoạt động 3:

     

Hoạt động 4: Áp dụng

     

C. Hoạt động luyện tập

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

D. Hoạt động vận dụng

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Mẫu giáo án số 2 - Mẫu 5 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

                         Mẫu số 5.

                                Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: .....................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .....................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1

Dẫn nhập

(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

........................................

 

 

 

 

2

Giảng bài mới

(Đề cương bài giảng)

........................................ .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

 

 

 

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

.........................................

.........................................

........................................

........................................

 

 

 

4

Hướng dẫn tự học

 

......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

 

 

Nguồn tài liệu tham khảo

........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

 

 

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN

 

Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN

  

Mẫu giáo án số 3 - Mẫu 6 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

                                                 Mẫu số 6.

                                Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.............................................

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………

TÊN BÀI: ..........................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .........................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:.................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 

1

Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................

.........................................

........................................

 

 

 

2

Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

 

 

 

3

Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

.........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

.......................................

........................................

.......................................

........................................

........................................

.......................................

 

 

 

 

4

Huớng dẫn kết thúc

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

........................................

......................................

.......................................

 

 

 

5

Hướng dẫn tự rèn luyện

 

......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

 

IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN

  

Mẫu giáo án số 4 - Mẫu 7 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

                   Mẫu số 7.
                        Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.................................................

Tên bài học trước:.....................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ...........

TÊN BÀI: ........................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .........................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:................................................................

........................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 

1

Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

........................................

 

 

 

2

Giới thiêu chủ đề

(Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)

.........................................

........................................

..........................................

..........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

..........................................

 

 

 

3

Giải quyết vấn đề

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

.........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

.......................................

........................................

.......................................

........................................

 

 

 

4

Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

.......................................

.......................................

......................................

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

........................................

......................................

.......................................

 

 

 

5

Hướng dẫn tự học

 

......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

 

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ............................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN

  


Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00773571

Hôm nay: 185

Ngày hôm qua: 218

Tháng này: 6182

Tháng trước: 8631

Tất cả: 773571


Đang Online: 3
IP: 44.201.97.224
Unknown 0.0