Mẫu kịch bản thuyết giảng Phật giáo.

29/04/2019
Đại đức Thích Chánh Thuần
Đại đức Thích Trí Thuần. 
KỊCH BẢN THUYẾT GIẢNG TRONG PHẬT GIÁO
A. CHUẨN BỊ.  
1. CHỦ ĐỀ
+ Chủ đề: 
+ Thời gian giảng: 
+ Giảng viên: 
2. ĐỐI TƯỢNG
+ Xác định đối tượng: 
+ Thông tin đối tượng:
+ Nhu cầu đối tượng:
3. MỤC TIÊU.
Sau buổi giảng, người nghe cần đạt được được: 
(Cần xác định mục tiêu về mặt: tu tập, kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực)
+ Mục tiêu 1:
+ Mục tuiêu 2:
+ Mục tiêu 3:
4. CHUẨN BỊ, PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN.
1. Chuẩn bị
1.1 Chuẩn bị của giảng viên:
1.2. Chuẩn bị của người nghe. 
2. Phương pháp:
3. Phương tiện:

B. TIẾN TRÌNH THUYẾT GIẢNG
Mục tiêu Nội dung Hoạt động thuyết giảng Thời gian, phương pháp, phương tiện,.
Hoạt động của giảng viên viên Hoạt động của người nghe
 
ỔN ĐỊNH ĐẠO TRÀNG
+ Niệm Phật cầu gia bị.
 
+ Ổn định đạo tràng
+ Niệm Phật cầu gia bị.
+ Tiến hành ổn định trật tự
 
Ổn định trật tự
1 phút.
 
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ(NẾU CẦN)
Đặt câu hỏi kiểm tra. + Đặt câu hỏi kiểm tra
 
+  trả lời. 3 phút.
 
KHỞI ĐỘNG THUYẾT GIẢNG
 
Khởi động thuyết giảng
+ Trò chơi
+ Câu truyện
+ Lời dẫn
+ Tình huống
+ Pha trò…
+ Tổ chức khởi động thuyết giảng + Tham gia hoạt động khởi động. 05 phút.
 
THUYẾT GIẢNG
Nội dung Hoạt động của giảng viên Hoạt động của người nghe Thời gian, phương pháp, phương tiện
Mục tiêu1  
+ Nội dung 1
+ Nội dung 2.
+ Nội dung 3…
 
+ Hoạt động 1
+ Hoạt động 2
+ Hoạt động 3…
 
+ Hoạt động 4
+ Hoạt động 5
+ Hoạt động 6…
 
Mục tiêu 2  
+ Nội dung 4
+ Nội dung 5
+ Nội dung 6…
 
+ Hoạt động 7
+ Hoạt động 8
+ Hoạt động 9….
 
+ Hoạt động 10
+ Hoạt động 11
+ Hoạt động 12…
 
Mục tiêu 3
..............
 
+ Nội dung 7
+ Nội dung 8
+ Nội dung 9…
 
+ Hoạt động 13
+ Hoạt động 14
+ Hoạt động 15…
 
+ Hoạt động 16
+ Hoạt động 17
+ Hoạt động 18…
 

Bổ trợ kiến thức.
LUYỆN TẬP TRÊN LỚP
LUYỆN TẬP Điều khiển luyện tập
 
Tham gia luyện tập.  
LUYỆN TẬP VỀ NHÀ.
   
Định hướng luyện tập ở nhà

 
Luyện tập ở nhà  
  HỒI HƯỚNG.
 
 C. 
ĐÁNH GIÁ\

Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00806557

Hôm nay: 38

Ngày hôm qua: 6

Tháng này: 5541

Tháng trước: 11900

Tất cả: 806557


Đang Online: 6
IP: 100.26.176.111
Unknown 0.0