Một số vấn đề

03/06/2019
Mấy vấn đề 
1, Hương ước, quy ước làng: là những quy ước chung của làng dựa trên tinh thần pháp luật. Đây là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên văn hóa làng. Nhưng hương ước của các làng cơ bản mang tính hình thức, diễn giải lại pháp luật, chưa đi sâu vào tính đặc thù của từng làng, tính thực tiễn và khả thi còn hạn chế. Vì vậy để lại những hệ lụy về văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống, đặc biệt là giới trẻ ….
+ Câu hỏi: Sở văn hóa đánh giá như thế nào về việc thực hiện hương ước, quy ước của các làng trong thời gian vừa qua.
2, Việc tang. Việc thực hiện tang văn minh tiến bộ không phải thực hiện được trong một sớm một triều. Tuy nhiên, việc nghĩa trang các vùng nông thôn không quản lý chặt trẽ, nhân dân xây dựng tự phát, không có những quy hoạch cụ thể, hoặc có những điều chỉnh phù hợp, dẫn đến mạnh gia đình nào, gia đình đó xây. Điều này dẫn đến lãng phí đất đai, chỗ thiếu vẫn thiếu, chỗ thừa vẫn thừa; vệ sinh môi trường cũng khó được đảm bảo.

  • Trong thời gian tới, sở có những kế hoạch gì để việc tang văn minh tiến bộ, việc quản lý ở các nghĩa trang đi vào trật tự.
3, Việc quản lý các công trình văn hóa còn lỏng lẻo: Nhiều công trình văn hóa di tích lại được xây dựng mái tôn đằng trước, bên cạnh, một số công trình phụ trợ không phù hợp với nơi di tích lịch sử. Nhiều công trình di tích trùng tu, xây dựng không đảm bảo được giá trị di tích, lịch sử. Nhiều công trình di tích trùng tu xây dựng được nhà nước đầu tư, nhưng địa phương không có vốn đối ứng, nên công trình bị đình trệ hoặc không được triển khai. Nhiều chính quyền địa phương không có đủ kinh phí trùng tu phải giao cho nhân dân. Các công trình này, cơ bản là tự phát, theo ý muốn chủ quan của nhân dân, nên không đảm bảo được giá trị di tích lịch sử.
+ Sở có kế hoạch gì để hạn chế những điều này trong thời gian tới.
4, Việc xét duyệt gia đình văn hóa, cơ bản do cấp ủy quyết định(không phải bỏ phiếu thông qua nhân dân), vì vậy chưa đánh giá được một cách toàn diện, khách quan, đểm lại những dư luận trong nhân dân.
+ Việc xét duyệt gia đình văn hóa có nghiêng về hình thức không, có đảm bảo tính minh bạch, khách quan, sát thực tế không?
5, Hàng năm, các làng, các thôn đều bình xét gia đình văn hóa. Các gia đình văn hóa được công nhận có xu hương tăng, nhưng các vấn đề bạo lực gia đình, mâu thuẫn gia đình không có chiều hướng giảm(không phải bảo lực gia đình nào chính quyền cũng nắm được). Đặc biệt, kinh tế phát triển, sợ dây liên kết gia đình, liên kết xã hội ngày một trở nên lỏng lẻo. Việc xét duyệt gia đình văn hóa, khá nghiêng về mặt hình thức.
+ Sở có những kế hoạch bước đi cụ thể nào, để những chính sách, kế hoạch cụ thể nào để giải quyết tồn tại trên.


Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00798407

Hôm nay: 939

Ngày hôm qua: 682

Tháng này: 9291

Tháng trước: 11145

Tất cả: 798407


Đang Online: 41
IP: 44.221.73.157
Unknown 0.0