THÔNG BÁO MỘT SỐ VẤN ĐỀ THI THUYẾT GIẢNG NGÀY 25/9/KỶ HỢI.

13/10/2019
PHÂN BAN ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ
 
THÔNG BÁO VĂN PHÒNG.
Về lịch thi môn thuyết giảng Phật giáo ngày 25/9/Kỷ Hợi.
 
      Môn thuyết giảng Phật giáo, tháng nào cũng thi thực hành thuyết giảng, lấy điểm theo các nhóm kỹ năng sư phạm, kỹ năng thuyết giảng. Dưới đây là nội dung thi thuyết giảng sáng ngày 25/9/Kỷ Hợi.

1. Nội dung thi: Kỹ năng xác định mục tiêu cốt lõi, cơ bản, bổ trợ; kỹ năng xây dựng triển khai bản đồ tư duy trong thuyết giảng Phật giáo.
2. Thời gian thi: từ 7h30 – 11h, ngày 25/9/Kỷ Hợi.
3. Chấm thi: Ban khảo sát đánh giá chất lượng gồm chư tôn đức Phân ban đào tạo giảng sư, chư tôn đức Ban điều hành, giáo viên bộ môn sẽ đánh giá chất lượng, chấm thi.
4. Hình thức thi:
- Thi theo nhóm. Ban đánh giá chất lượng sẽ gọi bất kỳ một hoặc vài thành viên của nhóm lên thuyết giảng, điểm của thành viên đó sẽ lấy điểm chung cho cả nhóm. Lớp có 16 nhóm, tất cả 16 nhóm đều thi.
- Tất cả các nhóm đều phải sử dụng máy chiếu, chiếu bản đồ tư duy lên và trình bày chủ đề theo bản đồ tư duy đó. Người thuyết giảng có thể cầm bản đồ tư duy thuyết giảng.
- Đại diện nhóm lên bốc thăm, trúng phải thành viên nào trong nhóm, thành viên đó sẽ đại diện nhóm lên thuyết giảng.
- Mỗi nhóm in bản đồ tư duy ra khổ A4, nộp cho Ban khảo sát đánh giá lấy điểm nội dung.
5. Thời gian, chủ đề
- Mỗi người có thời gian 10 phút trình bày.
- Yêu cầu bài thuyết giảng: Các nhóm chọn một chủ đề thuyết giảng, xây dựng bản đồ tư duy của bài thuyết giảng, đại diện nhóm(bốc thăm trúng phải thành viên nào trong nhóm, thành viên đó lên thuyết giảng) sẽ lên thuyết giảng một nội dung cốt lõi, hoặc một nội dung cơ bản của chủ đề trên với thời gian 10 phút.(Không phải thuyết giảng nội dung cả chủ đề, chỉ chọn một nội dung cốt lõi, hoặc một nội dung cơ bản, hoặc một vấn đề để thuyết giảng trong thời gian 10 phút)
6. Cách tính điểm thi.
       Có bốn loại điểm được tính trong bài thi: Điểm thực hành nhóm, điểm kỹ năng trình bày thuyết giảng, điểm kỹ năng xây dựng nội dung, điểm giáo lý.
- Điểm thực hành nhóm: Điểm này lấy 20% tổng điểm bài thi. Điểm thực hành nhóm do nhóm Trưởng, Nhóm phó và các thành viên trong nhóm chấm. Thang điểm chấm mỗi buổi thực hành, làm việc nhóm là 10 điểm. Nội dung thang điểm là: tích cực, chuyên cần, chất lượng, tương tác nhóm, xây dựng nhóm, thuyết giảng tại nhóm….Điểm thực hành nhóm của tháng bằng điểm trung bình cộng các buổi thực hành trong tháng. Mỗi buổi thực hành, các nhóm sẽ có một biên bản làm việc nhóm(có mẫu sẵn), cách tính điểm các thành viên trong nhóm. 10 phút cuối cùng của buổi thực hành học nhóm dành cho thời gian các thành viên trong nhóm chấm điểm.
- Điểm kỹ năng xây dựng nội dung: Điểm này lấy 20% điểm bài thi. Giáo viên bộ môn sẽ chấm điểm, đánh giá các kỹ năng xây dựng, phát triển nội dung cốt lõi, cơ bản, bổ trợ; kỹ năng xây dựng bản đồ tư duy; chư tôn đức Ban khảo sát đánh giá sẽ cho ý kiến về mặt kinh nghiệm. Thang điểm này là 10 điểm.
- Điểm kỹ năng trình bày mục tiêu cốt lõi, cơ bản, bổ trợ; kỹ năng trình bày bản đồ tư duy trong thuyết giảng: Điểm này lấy 30% điểm bài thi. Giáo viên bộ môn chấm điểm, đánh giá các kỹ thuật của kỹ năng trình bày nội dung cốt lõi, cơ bản, bộ trợ; kỹ năng xây dựng triển khai bản đồ tư duy; chư tôn đức Ban khảo sát đánh giá cho ý kiến về mặt kinh nghiệm, những vấn đề cần điều chỉnh. Thang điểm này là 10 điểm.
- Điểm giáo lý: Điểm này, lấy 30% tổng điểm bài thi. Chư tôn đức Ban khảo sát đánh giá chấm điểm này. Thang điểm là 10 điểm. Tổng điểm phần này, bằng điểm trung bình cộng của các chư tôn đức trong ban khảo sát đánh giá chấm.
Tổng điểm bài thi = 20%Đthn + 20%Đnd + 30%Đkn + 30%Đgl       
  Ghi chú:

+ Đthn: Điểm thực hành nhóm
+ Đnd: Điểm nội dung
+ Đkn: Điểm kỹ năng
+ Đgl: Điểm giáo lý.
Đại đức. Thích Chánh Thuần.

Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00188972

Hôm nay: 123

Ngày hôm qua: 330

Tháng này: 1762

Tháng trước: 10689

Tất cả: 188972


Đang Online: 6
IP: 3.236.172.187
Unknown 0.0