THÔNG BÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG

14/10/2020
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC
 
 
Số: 18/VP
Về việc hưởng ứng lời kêu gọi
“Vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt
các tỉnh miền Trung”
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020
 
Kính gửi:  - Chư Đại đức, Tăng ni Lớp đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc
            - Quý vị Phật tử Lớp đào tạo Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử

 
        Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức các đoàn từ thiện vào miền Trung – nơi ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian vừa qua, Ban điều hành Lớp đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc dự kiến tổ chức phát quà từ thiện cho đồng bào 02 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị với nội dung như sau:
           1. Thời gian dự kiến: ngày 06, 07/09/Canh Tý (nhằm ngày 22, 23/10/2020).
          2. Số lượng quà dự kiến: 300 – 500 suất quà, mỗi suất quà có giá trị tối đa 1.000.000 đ (Một triệu đồng).
           3. Hình thức ủng hộ: Bằng tịnh tài và tịnh vật.
           4. Thời gian nhận ủng hộ: Từ ngày 14/10/2020 đến hết ngày 21/10/2020
         Ban điều hành kêu gọi chư Đại đức, Tăng ni thuộc Lớp đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc và quý vị Phật tử là học viên Lớp đào tạo Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử hoan hỷ phát Bồ Đề Tâm tham gia chương trình, góp phần chia sẻ những khó khăn, cùng đồng bào miền Trung ruột thịt vượt qua thiên tai.

     Mọi chi tiết chương trình xin liên hệ thường trực văn phòng: TT. Thích Chiếu Tuệ (0914.348.787), ĐĐ. Thích Trí Thuần (0977.543.449).
 
                  Nơi nhận:
                      - Như đề gửi;
                      - Lưu VP;
                      - Đăng wedsite.
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH
 
(Đã ký)
 
THƯỢNG TỌA THÍCH CHIẾU TUỆ
 
 


Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00774037

Hôm nay: 411

Ngày hôm qua: 240

Tháng này: 6648

Tháng trước: 8631

Tất cả: 774037


Đang Online: 89
IP: 3.238.71.155
Unknown 0.0