PHÁP ÂM MP3: TRUNG BỘ KINH - HT. Thích Chơn Thiện

29/11/2018
Kinh Pháp môn căn bản                                                                       Kinh Tất cả lậu hoặc
                                                                                                        
Kinh Ðoạn giảm                                                                                    Kinh Chánh tri kiến
                                                 
 
Kinh Chánh tri kiến (TT)                                                                        Kinh Sợ hãi và khiếp đảm 
                                                 
 
Kinh Ví dụ tấm vải                                                                                 Kinh Ái sanh                                                            
                                                 

 Kinh Angulimala                                                                                   Kinh Đoạn tận ái
                                                 

Kinh Giáo giới La Hầu La (Đại)                                                             Kinh Malunkya (Tiểu)
                                                 

Kinh Phương Quảng (Tiểu)                                                                   Kinh Phương Quảng (Đại)
                                                 

Kinh Phương Quảng (TT)                                                                      Kinh Xóm ngựa (Đại)
                                                 
 

Kinh Assalayana                                                                                    Kinh Bất đồng lợi ích
                                                 

Kinh Bốn mươi (Đại)                                                                              Kinh Đa giới
                                                 

Kinh Devadaha                                                                                       Kinh Devadaha (TT)
                                                 

Kinh Nhất dạ hiện giả                                                                             Kinh Tiểu không
                                                 

Kinh Tiểu nghiệp phân biệt                                                                      Kinh Niệm xứ 
                                                 

Kinh Niệm xứ (TT)                                                                                  Kinh Saccaka (Tiểu)
                                                 

Kinh Sư tử hống                                                                                     Kinh Sư tử hống (TT)
                                                 

Kinh Tâm hoang vu                                                                                Kinh Trạm xe
                                                 

Kinh Xà dụ
Bạn nghĩ gì về thông tin này? 0

Giới thiệu

Thống kê truy cập

00774047

Hôm nay: 421

Ngày hôm qua: 240

Tháng này: 6658

Tháng trước: 8631

Tất cả: 774047


Đang Online: 94
IP: 3.238.71.155
Unknown 0.0